Alla nyheter

2019-02-15

Workshop lastsäkring


Igår eftermiddag var det workshop i lastsäkring av förlastade transporter uppe i Kvicksund. Under workshopen gick lagerpersonal tillsammans med chaufförer igenom hur man säkerställer en korrekt lastning samt hur man lastsäkrar. 

 

 

 

 

2019-02-14

Gott Exempel


Bilderna visar en lossningsplats där man har skapat rätt förutsättningar för säker och effektiv godshantering.Det gäller både lossningsutrustning, markförhållanden, samarbete på arbetsplatsen, med mera.

Allt sammantaget ett mycket gott exempel på hur en lossning med hög säkerhetsnivå och riskminimering kan se ut.

   

 

 

 

2019-02-05

Olycka i Sollentuna


En 16 m trailer lastad med håldäck skjuter ett däck på trailerns mittenaxel mitt i tunneln, var på det börjar brinna, elden får ordentligt fäste i trailerns trägolv, samtliga däck och bälgar exploderar av värmen, chauffören fortsätter att köra så han kommer ur tunneln. Räddningstjänsten anländer och släcker, vägen stängs av.

Trolig orsak till olycka är frusna bromsar.

Föredömligt agerande från chauffören som såg till att minsta möjliga skada på miljö och övriga trafikanter uppstod.

 

 

2019-02-01

Väggar kan vandra bakåt pga av is och snö


Var uppmärksam på att nu under vintern så är det förhöjd risk att väggar vandrar bakåt så säkerställ att de är förstängda bakåt. Detta berör alla väggar som sitter i en grind/galge på bygelflak, växelflak och trailer.

 

 

 

2019-02-01

Ytterligare ett bevis på hur en vägg har vandrat bakåt under transport i ett bygelflak!


 

 

 

2019-01-28

Sockelelement skall ALLTID individuellt säkras vid lastning och lossning.


Sockelelement har en hög tyngdpunkt och måste lastas samt transporteras med hänsyn till de egenskaperna för att undvika tillbud och olyckor.

Det är en FALSK säkerhet att tro att sockeln gör att elementet inte kan välta.

Bilderna visar hur element rör sig under transport när de transporteras stående utan förstängning i sidled, detta är oerhört farligt och kan leda till allvarliga olyckor på person och egendom – inte minst eftersom det blir komplicerat att göra en korrekt transportsäkring på element lastade enligt bildmaterial. Elementet kan välta både vid lossning och vid lastning.

För att riskminimera samt skapa rätt förutsättningar för transportsäkring, ska elementen förstängas i sidled med träkonstruktion eller dylikt. Träkonstruktionen ska tåla de krafter som transporten kommer utsättas för inklusive transportsäkring. Alternativt ska elementet transporteras liggande och då hanteras utifrån de förutsättningarna. Vid eventuella frågor kontakta din trafikledning.

 

 

 

2018-12-27

Skyddsutrustning på lagergårdarna


 

Det har kommit oss till känna att chaufförer går omkring på lagergårdarna i träskor/gummitofflor samt inte följer det regler gällande korrekt klädsel och skyddsutrustning. Vi vill återigen påpeka att vi inte accepterar detta då skyddsskor är ett krav på våra lagergårdar. Observera kraven på skyddsutrustning på lagergårdarna enligt bild ovan.

 

 

2018-12-21

God Jul & Gott Nytt år


Kör försiktigt hem till julfirandet, tänk på att det är halt på vägarna. Säkerheten först.

Vi på Mantum önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år, tack för detta året!

Vi alla ser fram emot det nya året med dess nya utmaningar och möjligheter. Skall bli kul att få dela det med er!

 

 

2018-12-20

Vinter lastsäkring


Det är alltid så att stående element skall kopplas innan lastsäkringen släpps. Vintertid så är det viktigt att riskbedöma även liggande produkter. Lastning kan ske i höga plusgrader och lossning kan ske i minus. Då kan även liggande produkter börja glida, så säkerställ att även liggande produkter är kopplade i kran innan lastsäkringen släpps.

 

 

 

2018-11-30

Ankomst avisering till fabrik


Alla fabriker vill att ni ringer innan ni anländer till fabriken så att de kan förbereda. Generellt gäller 60 minuter före ankomst men det kan givetvis bero på närheten till där man är osv. Detta skall alltid fungera. 

 

 

 

2018-11-27

Nu är det vinter!


Vintern är nu här...

Vinter gör att lastsäkring blir ännu viktigare då is och snö gör att godset glider mycket enklare. För att förebygga tillbud så använd extra mycket lastsäkring. Det går aldrig att säkra lasten för mycket.

      

 

 

 

2018-09-24

Ny säkerhetslösning för bygelflak


Mantum har tagit fram en ny säkerhetslösning för bygelflak som gör att väggarna är förstängda i sidled före och efter transport med stak pinnar. Förhoppningsvis välter inte väggar om framstammen blir påkörd eller hakar i trailer.

     

 

 

2018-09-13

Hundar skall vara kopplade


På förekommen anledning så påminner vi att hundar skall vara kopplade om de rastas på fabriker eller övriga arbetsplatser!

 

 

 

2018-09-10

Fallolycka och tillbud vid lossning


Det har nyligen inträffat en fallolycka i ett montage, där personal på arbetsplatsen har gett instruktioner till chauffören att lossning ska ske utan ramp med motiveringen att det inte handlade om lossning från hög höjd (höjden var strax under två meter).

Fallet från trailer ner till marknivå innebar lindrigare skador hos chauffören men hade kunnat sluta betydligt värre.

Dessa skador hade kunnat undvikas genom att ramp hade använts.

 

Vi har också vid ett annat tillfälle nyligen en dokumenterad händelse där chauffören ombeds koppla last på hög höjd (över två meter) utan att lastbilen har möjlighet att ställa sig vid befintlig säkerhetsutrustning (galge).

Chauffören nekade vid detta tillfälle att koppla.

 

Vi uppmanar alla chaufförer att ifrågasätta instruktioner som innebär att säkerhetsutrustning inte ska användas, vid osäkerhet kring om vad som gäller kontakta din trafikledning.

 

 

 

 

2018-08-31

Nytt lossningskoncept plattbärlag


 

Idag testades ett nytt lossningskoncept av plattbärlag. En hel stuv lossades i ett lyft.

 

Plattorna ligger på ett stativ som kan trucklastas och lossas med kran.

Underslaget kopplas i kranen. Kranen lyfter hela stuven.

 

Stuven lyfts på plats.

 

Plattorna läggs på marken och lastbilen kan åka vidare.

 

 

2018-07-18

Rutiner - Flytt av bockar med individuell lastsäkring & grind/galje med stropp


   

    

 

Det finns nu uppdaterade rutiner kring hur vi sköter flytt av bockar med individuell lastsäkring samt flytt av grind/galje med stropp. Alla skall läsa och ta del av dessa rutiner som är upplagda under "viktiga dokument" på betongtransporter.se 

 

På förekommande anledning kommer vi även att skicka med ett kopia av rutinerna med avräkningen. Ni finner runtinerna under ">>Läs mer"  

 

>>Läs mer 

>>Läs mer 

 

2018-07-04

Inspektionsplats skall vara REN


Inspektionsplats

På Abetong i kvicksund ställer chaufförer ofta av båda bygel- och växlarflak på deras inspektionsplats (Se röd markering på bild till höger), vilket inte är okej. 

Rutin 

Fortfarande gäller rutinen att innan man kör in på området skall man ringa den lastplats man skall till för ett "okej" att köra in. 

Telenumret till till respektive lastplats finns i skåpet med fraktsedlarna. Ur fraktsedeln framgår vilken Lastplats man skall till. 

 

 

 

 

 

 

2018-07-04

GÅ ALDRIG UNDER HÄNGANDE LAST. HJÄLMEN KOMMER INTE RÄDDA DITT LIV!!


 

 

 

2018-06-19

Omedelbart stopp för användandet av häckar och balk i Hallstahammar


Från och med nu skall träbalkar (finns tillgängligt på fabriken) användas. Balkarna är något större än stålbalken så det behöver läggas på ett strö också så att stålbalken blir fri från stuven. Dimensionen är vald så den kan hanteras. Träbalken tillhör därefter bilen och skall nyttjas vid framtida lass. Mellanlägg skall som vanligt läggas i häckar som står på respektive uppsamlingsplats. För att underlätta för varandra så är det bra om ni hjälper varandra att dra av balkarna från flaket vid lastning. I gengäld så slipper man hantera stålbalkarna på lossningsplatsen.

 

 

 

 

 

 

 

2018-06-13

Lastbryggan i Hallstahammar - påminnelse


Vi har fått till oss att alla chaufförer inte använder lastbryggan i Hallstahammar, det är under all kritik och det är ett krav från vår sida att rampen används på ett korrekt sätt. Rampen är sedan ett tag tillbaka justerad och den skall användas där efter.

Hallstahammar    Hallstahammar

2018-05-21

Lastbryggan i Hallstahammar är nu justerad


Gör som Mikaela och använd rampen i Hallstahammar. Underlaget är nu höjt och justerat så att bilarna lätt går in i rampen. Det är ett absolut krav att rampen används!

 

  

  

 

   

2018-05-03

Transportskador på grund av hårt spända kättingar


Vid leverans av plattbärlag visade det sig att det är urslag i plattorna där kättingarna sitter. 

Det ser ut som att kättingarna spänt så hårt att betongen spruckit. Likanade avvikelser på väggar har förekommit den senaste tiden.

Vi ber er beakta detta så att det inte händer igen.

 

 

 

 

 

 

2018-03-14

Gör korrekt säkring med kantskydd


Detta kort visar en korrekt säkring med kantskydd och en inkorrekt säkring utan kantskydd. Märkligt nog är den gjord samtidigt. Viktigt att kantskydd används så att fönstrena inte blir skadade.

 

 

2018-03-12

Använd kantskydd och mellanlägg


Vid förankring likt bild så måste kantskydd och mellanlägg användas så att fönstren inte blir skadade.

 

2018-03-02

Flak skall vara rena före lastning


För att lastningen skall gå så säkert och effektivt som möjligt så är det viktigt att flaket är rent från övrig utrustning och så mycket snö och is som möjligt är borta.

Salta är även väldigt bra denna årstiden samt att lägga ut strön.

 

 

2018-02-19

Viktigt med rätt förstängning


Nedan är exempel på bra förstängning:

 

 

Ladda hem PDF >>

 

 

2018-01-26

Förstängning eller överdimensionerad säkerhetsanordning


När elementen inte är fullbreda eller vid bredlast så måste förstängning användas, alternativt
ordentligt med överdimensionerat antal kättingar/spännband. För att vara på den säkra sidan skall varje stuv säkras med minst 4 stycken säkringsanordningar om inte förstängning är möjlig, eller mer om lastföreskrifter föreskriver detta. Olyckorna på bilderna nedan har garanterat fått extra belastning genom för hög fart i rondellen, vilket gör att man måste vara extra vaksam på sin hastighet!

 

 

 

Nedan är exempel på bra förstängning:

 

 

Ladda hem PDF >>

 

 

2018-01-26

Livsfara om inte korrekt förstängning används


Olyckan på nedanstående bilder beror på följande:

 

 1)  Väggarna har inte förstängts i sidled

 2)  Grinden som förstänger framåt och delvis i sidled har inte varit förankrad

 3)  Alldeles för få överfalssurrningar har används mot bakgrund att förstängning saknas

 4)  Eventuellt för hög fart genom rondellen

 

 

 

Nedan kort visar korrekt förstängning som är obligatorisk för stående element.

 

 

>> Länk till körinstruktion

 

 

2018-01-22

Mellanlägg skall transporteras tillbaka till avställningsplats


Mellanlägg skall transporteras tillbaka till avställningsplats och under INGA omständigheter lämnas på arbetsplatsen.

 

2017-12-20

Balkonger i diket


De översta balkongerna i en stuv om 6 plattor flög av i en rondell. Tänkbar orsak är kombination av is/snö på både plattor och underslag och förstängning / surrning som inte räckte. Staka pinnarna var mer än 30 cm från lasten vilket gjorde att de inte tog upp mycket kraft samt att vinkeln på kättingarna gör att det krävs betydligt fler än använda 7 st kättingar för att säkert surra lasten. Under snö/is förhållanden bör minst 1 kätting/spännband per 2 tons last användas (dvs 30 ton = 15 st kättingar/spännband) när förstängningsmöjlighet saknas.

För att kunna förstänga lasten bör trailerna vara utrustad med spettränna som på bifogat kort.

 

 

2017-12-18

JM inför skyddsglasögon som en del av den obligatoriska skyddsutrustningen


 

JM skärper kraven på skyddsutrustning på arbetsplatsen från och med 1 januari 2018. Det är från detta datum krav på skyddsglasögon som en del av den obligatoriska skyddsutrustningen.

 

Läs mer i följande dokument:

JMs Allmänna Ordnings- och Skyddsregler

Infobrev till UE och materialleverantörer om skyddsglasögon

 

 

2017-11-21

Incident vid lastning av tomflak


Vid lastning av tomflak på måndagen, så gick lyftutrustningen sönder och alla flaken ramlade ner över trailern. 

Hantera bygelflak enligt följande produktblad > klicka här

2017-11-19

Ytterligare 20 chaufförer utbildade i Säkra Lyft och Säker Lastsäkring


I lördags (18 nov) utbildades ytterligare 20 st chaufförer i Säkra Lyft och Säker Lastsäkring. Utbildningen består av teori och praktiska övningar.  

   

  

 

 

 

2017-11-16

Påminnelse att det är chaufförerna som ansvarar för att lägga dit träbalkarna under stuvarna i Hallstahammar.


  

2017-11-15

Missfärgade element


Viktigt att vi reagerar när vi ser lastade flak som inte har mellanlägg när det är känsliga väggar.
  

  

 

2017-11-10

Förstängning


Last måste förstängas framåt. Nedan bild är inte korrekt, lasset måste förstängas framåt.

Bilden neden visar exempel på ett håldäckslass som är förstängt framåt.

 

2017-10-26

Kör du med A-bockar?


Kör du med A-bockar så skall de alltid vara fast förankrade. Bilden visar en förankring med stolpe genom bocken, men det finns fler lösningar. Men det är väsentligt att bockarna är fast förankrade i flaket!

Individuell lastsäkring av väggar är också ett måste för att undvika skador och tillbud. Oavsett vad montage ger för direktiv så får den individuella lastsäkringen inte släppas innan elementet är kopplat i kranen.

Har ni frågor kring hur lastsäkring skall göras så tveka inte att ta kontakt med din trafikledare.

 

2017-10-25

Infoblad Mantum Special OKT 2017


 

Klicka här för att läsa INFOBLADET eller skriva ut (pdf)

 

2017-10-19

Bygelflak


Kort info om vad som är viktigt att tänka på lastning / lossning av bygelflak. 

Klicka här för att förstora bilden eller skriva ut (pdf)

2017-10-19

Nytt utbildningstillfälle Säkra Lyft och Säker Lastsäkring 171118 Eskilstuna


Kursen vänder sig till alla samtliga som hanterar lastning, transport
och lossning av betongelement.


Utbildningen kostar 1500 kr/person.

Mer om utbildningens innehåll och hur anmäler dig, finner du här

2017-10-18

Trångt på arbetsplatsen? –Ta hjälp vid backning!


Bilder från incident på arbetsplats där det var trångt så att kapellstolpen i flaket fastnade och böjde fram grinden.
Troligaste orsaken var att det var för trångt på arbetsplatsen. Är det trångt  – ta hjälp av personal på arbetsplatsen vid backning!

2017-10-16

Information om användning av rätt utrustning


Bilden ovan visar A-bocken som föll.

Bilden ovan visar den lyftkrok som användes vid lyftet. 

 

Med anledning av allvarligt tillbud vill vi förtydliga vikten av att använda rätt typ av utrustning för ändamålet. Vid tillbudstillfället skulle A-bock förflyttas mellan lastbilens flak och släpets flak. De lyftkrokar som användes var inte av rätt storlek, vilket ledde till komplikationer och att säkerhetsspärren gick sönder.

Anpassad lyftutrustning för det specifika momentet är av högsta vikt. Lagergårdarna får hjälpa till att se till så olika storlekar på krokar finns att tillgå.

 

 

2017-10-04

Lastbryggan i Hallstahammar är klar


Nu är äntligen lastbryggan i Hallstahammar klar.

Vid förankring av lasset där höghöjdsskydd krävs SKALL denna användas. Fabriken i Hallstahammar kommer inte att acceptera något annat och eventuella avvikelser kommer att hanteras hårt.

Detta är alltså ett SKALLKRAV från kund.

Skulle det vara något problem med denna brygga så ber vi att ni tar kontakt med personal på Mantum omgående.

2017-09-20

Skyddsutrustning på lagergårdarna


 

Det har kommit oss till känna att chaufförer går omkring på lagergårdarna i träskor/gummitofflor. Vi vill återigen påpeka att vi inte accepterar detta då skyddsskor är ett krav på våra lagergårdar. Observera kraven på skyddsutrustning på lagergårdarna enligt bild ovan.

 

Vi vill också påminna om att, när ni går in för att hämta fraktsedlar etc, så bör ni stäng av bilen. Rätt som det är så träffar ni på någon, som ni börjar prata med, och då står bilen och går på tomgång. Detta har vi fått påbackning om och vi förväntar oss att detta efterföljs..

 

 

2017-09-18

E18 avstängd fredag 22/9


E18 mellan Enköping-Bålsta är avstängd fredag den 22 september klockan 06.00-14.00 p.g.a. militärövning.

2017-09-07

NYHET e-utbildning, obligatorisk för alla som kör för MANTUM


Mantum har skapat en e-utbildning som är obligatorisk för alla som kör för Mantum Special. Efter genomförd e-utbildning har du möjlighet att skriva ut ett utbildningsbevis.

e-utbildningens innehåll uppdateras löpande i takt med att nya lagar och rutiner tas i
bruk kring betongtransporter.

e-utbildningen finner du här på sajten i höger kanten.

Lycka till!

 

2017-09-06

Väggar som inte går att korsdra måste förstängas


Vinklarna är inte fast vilket gör att väggarna tippar i första kurva.
Om inte väggarna går att korsdra så måste de förstängas.

2017-09-06

Återigen har en bygel hakat i framstammen så att väggarna vält.


2017-09-06

Trånga arbetsplatser


Bygelflaket blev påkört inne på arbetsplatsen. Viktigt att stänga av området kring flaken samt att vidta uppmärksamhet. Är det trångt TVEKA INTE ATT TA HJÄLP.

2017-06-13

Ordning och reda skapar trivsel


Ordning och reda skapar trivsel - se till att lägga underslag med mera på avsedd plats.

2017-06-07

Jungfruresa självlossande håldäck. Mantum levererar.


Mantum har nu driftsatt ett unikt koncept med självlossande bilar av håldäck & plattor.

Länk till film

2017-05-31

Omedelbart stopp för användandet av häckar och balk i Hallstahammar


Från och med nu skall träbalkar (finns tillgängligt på fabriken) användas. Balkarna är något större än stålbalken så det behöver läggas på ett strö också så att stålbalken blir fri från stuven. Dimensionen är vald så den kan hanteras. Träbalken tillhör därefter bilen och skall nyttjas vid framtida lass. Mellanlägg skall som vanligt läggas i häckar som står på respektive uppsamlingsplats. För att underlätta för varandra så är det bra om ni hjälper varandra att dra av balkarna från flaket vid lastning. I gengäld så slipper man hantera stålbalkarna på lossningsplatsen.

 

 

 

 

2017-05-06

Idag har vi utbildat ytterligare 30 chaufförer i Säkra Lyft och Säker Lastsäkring.


2017-05-05

Påminnelse, om rätt personlig skyddsutrustning!


MANTUM debiterar 5000 kr om du saknar hjälm och varselkläder. 

2017-04-21

Vid hantering av vita fasadväggar måste rena handskar användas och bygelarmarna skall ha rena ”filtmössor”.


 

2017-04-17

Fokusera på din arbetsuppgift


Vi har försökt finna orsaken till de senaste incidenterna med att armarna på bygeln krokar i galgen på flaket. Gemensamt för fallen är att chaufför pratat i telefon, haft hög ljudvolym i hytten och haft fönsterrutan stängd.

För de flesta av oss är det självklart men vi tar upp det här igen. Fokusera på din arbetsuppgift och låt mobiltelefonen vänta tills du utfört ditt arbete på flaket, lagergården och montage.

Lutar marken lite vid lossning så SKALL man efter det att man släppt armarna gå upp på bygeln och fälla ner armarna, då elimineras alla risker för att armarna skall kroka i galgen vid framkörning.

Vid upprepat slarv med byglar och flak kommer vi att debiterar berörd chaufför med 5000 kronor i böter för att täcka kostnaden för reparationerna. 

 

2017-04-12

Påminnelse om individuell lastsäkring


Alla stående element skall vara individuellt lastsäkrade så att de aldrig kan välta.

När det gäller våra kunder som har förlastade lastväxlarflak, måste chaufförerna ALLTID kontrollera muttrarna till vinklarna innan flaken lyfts upp på bilen.

Läs mer om Individuell lastsäkring i vår folder här (pdf).  

Har du frågor kring hur lastsäkring skall göras så tveka inte att ta kontakt med din trafikledare.

2017-04-07

Säkra grind med kätting


Grindar får under inga omständigheter förankras med något annat än kätting.
Samtliga chaufförer måste se till att ha med sig rätt utrustning (extra kätting) för att förankra grindarna.  

Väggarna skall dessutom vara korsdragna och förstängda.

Läs mer i Körinstruktionen

Har du några funderingar, ta kontakt med din trafikledare!

2017-03-29

Nytt utbildningstillfälle i Säkra Lyft och Säker Lastsäkring 6 maj i Långviksmon


Kursen vänder sig till alla samtliga som hanterar lastning, transport och lossning av betongelement.


Utbildningen kostar 1500 kr/person.

Mer om utbildningens innehåll och hur anmäler dig, finner du här

 

Vi anordnar löpande utbildning i Säkra Lyft / Säker Lastkoppling och Lastsäkring


Har du förhinder till utbildningen den 6 maj 2017 kan du ändå här anmäla ditt intresse för kommande utbildning. Du kommer då få en inbjudan via mail så fort vi bestämt en ny utbildningsdag

Anmäl ditt intresse för utbildning här.

 

2017-03-20

Nu är det vår!


Markförhållanden är extra känsliga nu när tjälen släpper.
Säkerställ alltid att marken har bärighet.

 

 

2017-03-20

Fallskyddsutrustning vid arbete på hög höjd


Inom kort kommer fallskyddsutrustningen på Abetong i Hallstahammar kompletteras med sidoramper. Oavsett så är det inte tillåtet att befinna sig på hög höjd utan fallskydd innan sidoramperna är färdigställda.

 

  

2017-03-03

Bygeltrailers skall vara utrustade med backkamera


Vi har genom åren haft problem med att galgen till bygelflaken blir krökt när man ställer av flak. Se nedanbilder. Notera hur den nedre vinkeln har räddat väggarna från att välta.

För att få en bättre kontroll så inför vi omgående att bygeltrailers skall vara utrustade med kameror så som bifogade bilder visar. Det finns bra och billiga lösningar på exempelvis Swedol.

Alla som sätter på backkameror innan påsk 2017 får ett bidrag på 2500 kronor av Mantum. MMS eller maila en bild på monterad backkamera inkl ditt namn och mobilnummer till 0709-111657 alt maila bild och info till betongtransporter@mantum.se

 

 

 

 

 

 

2017-02-16

Säker pallning


Att inte förstänga lasten framåt kan få väldigt allvarliga konsekvenser, vilket bilderna visar. Likaså är det av största vikt att pallningen under godset är bredare än höjden. Det kan lätt tyckas att det säger sig självt men bilderna är från verkligheten.

 

 

 

 

2017-02-13

Tillbud med väderförhållandet är tänkbar orsak


Väderleken var runt -5 till 0 grader. Det fanns is och snö vilket gjorde att friktionen antagligen var obefintlig. Vid sådana förhållanden så är det mer eller mindre bara lastsäkringen som håller kvar lasset. I och med att lasten dessutom var s k bredlast och att elementen stack ut över trailerns kanter så är förstängningen med stolpar inte möjlig.

Extra mycket säkring (minst tre kättningar per stuv) måste användas vid transporter i dessa väderlekar. För att få upp friktionen så måste även underslag och ytor sandas/saltas.

2017-01-24

Inspirationsträff - säkerhet på agendan


Säkerhet högst upp på agendan på Mantum Specials Inspirationsträff lördagen den 21 jan.
Chaufförer, montagearbetare, lagergårdspersonal, trafikledare - totalt deltog 125 st. 

 

2017-01-23

Körinstruktion – uppdaterat dokument


Branschen strävar att minimera tillbud och olyckor och då krävs olika åtgärder för att skapa en säker arbetsmiljö. I de fall då du hanterar betongelement är det viktigt med använda bra skyddsanordningar, personlig skyddsutrustning och följa lokala skyddsföreskrifter samt kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom området för lastning och lossning.

Vårt dokument Körinstruktion är en generell kortfattad information.

Har du funderingar och frågor ta kontakt med din trafikledare.

Länk till Körinstruktion (pdf)

 

 

2016-12-02

Infoblad Mantum Special NOV 2016


Läs hela nyhetsbrevet här

2016-11-22

Vält vägg


Då transportsäkringen släpptes så välte väggen ur flaket. Väggen hade vid rangering glidit bakåt och var genom detta inte individuellt lastsäkrad genom skoporna i grinden.

Glidning bakåt förebyggs genom förstängning genom kätting, stolpar och/eller klossar. Mot bakgrund av skiftande väderlek etc så är friktionen olika dessutom. Riskmomentet att en vägg glider ur skoporna finns alltid vid flakhantering, både bygel och lastväxlarflak. Rutin skall därför alltid vara att säkerställa att väggarna sitter fast i skoporna vid lastning och vid lossning.

 

2016-10-23

Miljöregler - tomgångsköring


Tomgångskörning på fabriksområde är begränsad till 1 minut.
Vid lastning skall alltid fordonet vara avstängt.

2016-10-20

Du har väl rätt personlig skyddsutrustning?


2016-10-19


2016-10-18

Infoblad Mantum Special OKT 2016


Läs hela infobladet här

2016-09-22

Påminnelse, ring alltid till montage vid förseningar!


2016-09-19

Rapportera omgående ALLA skador till din trafikledare


För att underlätta administration och påskynda hantering med skador som uppkommer på fordon, gods och sak/egendom har Mantum tagit fram en skaderapport som skall användas i alla sammanhang där skada uppstått. Din trafikledare hjälper dig att fylla i skaderapporten. Bifoga gärna bilder på händelsen. Ett bra underlag på vad som skadats och vem som orsakade skadan underlättar dessutom för försäkringsbolaget och det blir en förhoppningsvis snabb och effektiv hantering av ärendet.

Fr o m 1 okt 2016 kommer MANTUM att debitera 450 kr/timme för utredning av de skadeärenden som inkommer till MANTUM där vi SAKNAR skaderapport från chaufför/UE.

 

2016-09-17

Vår leveranssäkerhet - elektroniska bokningar


I syfte att höja vår leveranssäkerhet och minimera avvikelser kommer MANTUM från och med 1 okt 2016 att enbart skicka elektroniska bokningar.

Detta innebär att du som chaufför omgående måste utrusta din bil med smartPhone (Android) eller surfplatta (Android) för att kunna ta emot bokningarna elektroniskt via Vehco-appen.

Har du några frågor eller funderingar – ta kontakt med din trafikledare.

2016-09-16

Infoblad Mantum Special SEPT 2016


Läs hela infobladet här

2016-09-16

Tillbud 16-09-08 Vält vägg


 

 

Väggarna stod mot varandra och när första väggen lyftes så välte den andra väggen mot den som lyftes. Mot bakgrund av känsligheten så ställs väggarna mot varandra och de korsdras under transport. Dock är det väldigt svårt att individuellt lastsäkra vid lastning och lossning. Korsdragningen görs i lyften, men det innebär att väggen står fritt vid lastning innan säkring vid lastning och väggen står fritt vid lossning innan oket kopplar.

INDIVIDUELL LASTSÄKRING GÄLLER ALLTID vid lastning/lossning och att oket inte får släppas/fästas innan väggen är säkrad. Detta gäller även ”när det inte går” eller ”när man inte får”
.

 

2016-09-16

Ordning och reda med taggade flak & häckar


För att få ordning och reda på var alla flak och häckar har vi nu påbörjat arbetet med att tagga (märka) dem. Under några intensiva veckor i sommar har vi gjort inventering och taggning av flak. I skrivande stund är ungefär 70% av bygelflaken och 50% av lastväxlarflaken taggade. Även Hallstahammarhäckarna har börjat märkas upp. Systemet funkar fint, och på kartan kan administratören följa hur det dyker upp flak och häckar i takt med att enheternas positioner scannas in.

Rutinen är enkel och innebär att du som chaufför scannar in positionen via en app när du ställer ett flak eller en häck. På så sätt får MANTUM koll på var flak och häckar finns och kan lätt allokera dem dit de behövs bäst.

Ladda ned appen*

Gå in i GooglePlay* och ladda ner ”setPOS X” från företaget GPSLogik AB.  
Starta appen, sudda ut ”0000” och skriv ”mantdriver” och tryck OK.
Fyll därefter i namn, mailadress + telefonnummer i guiden. Ett mail går därefter automatiskt till administratören som godkänner dig som användare.

*Obs, idag finns bara appen för Android. Inom kort även för iPhone.

 

 

 

 

 

 

Scanna in position på "brickorna"


När du skall scanna in positionen trycker du på ”SCAN” och därefter på ”SEND”.
(Du kan också scanna in flera enheter och sedan trycka ”SEND” och då skickas alla på en gång). Se dock till att appen har hittat positionerna innan du scannar, då sparas positionerna ned på rätt sätt och administatören kan se enheterna på kartan.

Har du frågor?

Ta kontakt med Anna Sindberg MANTUM tel  0340-54 55 05

2016-08-22

Infoblad Mantum Special AUG 2016


Läs hela infobladet här

2016-08-11

Lastsäkring


Detta lass har vält av flera orsaker; dels har väggarna inte korsdragits, de har endast överfallsurrats. Vidare så har grinden suttit fast bristfälligt, dvs inte med kätting dragna framåt och bakåt. Men den främsta orsaken är att lastsäkringen sitter i rörliga hjulfickor. Bilderna talar för sig själva. Till alla som har hjulfickor så är rådet att svetsa igen säkringshålen så att inte misstaget kan göras.

 

2016-08-11

Hjälp vid backning


Med anledning av incident tidigare i sommar med backande fordon på arbetsområdet i Finnboda, har man nu bestämt att det är förbjudet att backa på området utan hjälp. Detta innebär att alla chaufförer måste kontakta den som aviserar leveranserna till för att få hjälp vid backning.

2016-06-29

Infoblad Mantum Special JUNI 2016


Läs hela infobladet här

2016-05-25

Lastsäkring


Väggarna saknar förstängning samt är inte korsdragna. Kättingen är kopplad till spännband vilken inte är lämpligt. Har ni frågor kring hur lastsäkring skall göras så tveka inte att ta kontakt med dina trafikledare.

2016-05-23

Kör försiktigt vid olyckor och vägarbeten!


2016-05-03

Infoblad Mantum Special MAJ 2016


Läs hela INFOBLADET här

2016-04-07

Förstängning


Transport av HD 40. 4 st 30 ton förstänging med aluminium stakar och grovt virke så man inte får oväntat besök i hytten.
(Bysala Åkeri, tack för lånet av bild och text !!! / Lisette på MANTUM)

2016-04-05

Pallningsinstruktion för transport av väggelement


Skriv ut dokumentet (pdf)

2016-03-23

Vid hantering av fina fasadväggar måste rena handskar användas!


2016-03-21

Lastsäkring av plattbärlag


Se till att det ligger klossar mot plåten så att plåten inte kan böjas.2016-03-21

Infoblad Mantum Special MARS 2016


Läs infobladet här

2016-03-18

Chaufförsmöte Varberg


Torsdag 18 mars träffades 10 st chaufförer & åkare i Varberg för att gemensamt gå igenom förutsättningar och utmaningar med lastsäkring och arbete på hög höjd.

Chaufförsmöte Varberg

Torsdag 18 mars träffades 10 st chaufförer & åkare i Varberg för att gemensamt gå igenom förutsättningar och utmaningar med lastsäkring och arbete på hög höjd.

2016-03-03

Saknar du ID06?


ID06 ingår som en del i utrustningen när du kör för Mantum.
Saknar du ID06, så hjälper Mantum dig att fixa ett.


GÖR SÅ HÄR
Ta ett foto på dig själv och skicka det som MMS till 0709-111657,
samt ange fullständigt namn, åkeri och personnummer.

 

2016-02-10

Påminnelse om kantskydd


Bild inskickad från en av våra chaufförer. Som tack för hjälpen skickar vi en trisslott. 

Har du något du vill publicera på sajten för att delge andra som kör betongtransporter?
Skicka bild och text till Sajtadministratören. V v ange namn och kontaktuppgifter, så att vi kan få tag i dig för ev kompletterande information. Sajtadministratören når du via mail till betongtransporter@mantum.se eller tel 070-9111657.

 

2016-02-08

Incident i samband med lastväxling


Vid lastväxling så måste lasten förstängas bakåt för att förhindra rörelse av lasten när flaket ställs av. Utöver förstängning skall lasten vara överdimensionerat säkrad.

2016-01-29

Påminnelse om kantskydd


Återigen vill vi påminna om vikten av kantskydd.Det får inte förekomma att stående element transporteras utan kantskydd.

2016-01-26

Infoblad Mantum Special JAN 20165


Länk till Infoblad JAN 2016

2016-01-19

Förhindra glidning bakåt med hjälp av kätting


Vintertid så kan bygelflak, både lastade och tomma, börja glida. För att förhindra glidning bakåt så måste kätting spännas i enlighet med bilderna nedan så att glidningen förhindras. Det som orsakar glidningen är att vid minusgrader så blir stål mot stål som en skridsko på is.2015-12-11

Förutsättningar och utmaningar med lastsäkring och arbete på hög höjd


 

Torsdag 10 december träffades 75 st chaufförer, åkare och kunder i Eskilstuna för
att gemensamt gå igenom förutsättningar och utmaningar med lastsäkring och
arbete på hög höjd.

 

 

 

2015-12-10

Lossa aldrig ett bygelflak om marken inte är säkerställd


Incidenten har skett pga att underlaget inte varit tillräckligt hårdgjort. När trailern skulle lossa flaket så gick hjulen ner i en grop och en kolv tog tag i framstammen på flaket varefter väggarna välte. Det är av största vikt att aldrig lossa ett bygelflak om marken inte är säkerställd.  

2015-12-09

Infoblad Mantum Special DEC 2015


Läs infobladet här

2015-11-10

Infoblad Mantum Special NOV 2015


Läs infobladet här

2015-11-07

SLARV MED INDIVIDUELL LASTSÄKRING INNEBÄR LIVSFARA


Alla stående element skall vara individuellt lastsäkrade så att de ALDRIG kan välta. Det innebär att de skall säkras innan kopplingarna lossas vid lastning och säkringen får inte släppas innan väggen är kopplad vid lossning. Många gånger så är det väldigt svårt att säkra då säkringen skall göras i ett lyft (där väggen är kopplad), men då får väggen temporärt säkras med spännband eller liknande innan slutlig säkring görs. Samma förfarande gäller vid lossning.

Ett stående element som inte är säkrat innebär direkt livsfara och kommer leda till en DÖDSOLYCKA.

2015-10-19

Studiebesök & utbildning i lastsäkring


I lördags 17 okt genomfördes studiebesök med anledning av nya leveranser av lastväxlarflak. Chaufförer fick möjlighet att komma med förbättringsförslag på flaken samt därefter ha en gemensam utbildning i lastsäkring. Sammantaget var alla överens om att väggar skall korsdras, förankras med vinklar högst upp i grinden samt i mitten av grinden, friktion med trä eller gummimatta i botten och inte minst förstängning i sidled med stakar och klossar.

2015-10-11

Är ditt fordon rätt stripat fordon och har kunddekal?


I alla avtal som Mantum Special AB har finns kundkrav att samtliga fordon skall
ha Mantum-logo samt kunddekal.

Saknar ditt fordon Mantum-logo eller kunddekal, maila betongtransporter@mantum.se
eller SMS till 0709-111675 och meddela dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt med dig
och försöker hitta en lösning så att även ditt fordon inom kort uppfyller krav från kund.

2015-10-09

Vill du hellre få alla nyheter i mailen?


Prenumera då på vårt nya nyhetsbrev.
Anslut dig till nyhetsbrevet här på www.betongtransporter.se  

2015-10-08

Infoblad Mantum Special OKT 2015


Läs infobladet här

2015-09-22

Infoblad Mantum Special SEPT 2015


Infoblad SEPTEMBER 2015, läs bladet här

2015-09-11

Använd kantskydd för att undvika onödiga skador


För att undvika onödiga skador på betongelement / väggar använd alltid kantskydd
På nedan bilder kan du se hur väggar fått skador då man spänt kättingarna när
kantskydd saknats.

2015-09-01

Gummimatta skall alltid användas under stålbonkar för att motverka att lasset kommer i rörelse


 

 

 

2015-08-26

Fraktsedlar


Våra kunder kräver snabb återrapportering av utförda transporter, vilket vi kan leverera då de flesta lämnar in fraktsedlarna omgående. Tyvärr har vi ett konstant släp på inlämning av och slavrigt ifyllda fraktsedlar som våra kunder nu börjat irritera sig på. Vi kommer därför från och med nu inte kunna ersätta avvikelser (lastnings/lossningstid etc) på fraktsedlar som är mer än en (1) vecka sena efter utförd transport.

2015-08-24

Låt mobilen vänta tills du utfört ditt arbete…


För de flesta av oss är det självklart men vi tar upp det här igen eftersom vi fått
påstötningar om att det finns chaufförer som har svårt att släppa sin mobiltelefon.
Fokusera på din arbetsuppgift och låt mobiltelefonen vänta tills du
utfört ditt
arbete på flaket, lagergården och montage.  

2015-08-20

Infoblad Mantum Special AUG 2015


Läs hela infobladet här

2015-06-17

Infoblad Mantum Special JUNI#2 2015


Klicka på bilden för att läsa Infoblad JUNI#2 2015

2015-06-08

Rätt utrustad och kunddekal på bilen, ger dig ett bidrag på 1000 kr!


Alla som skickar in en bild på dig själv med rätt skyddsutrustning
tillsammans
med kunddekal på bilen så får du ett bidrag till en sele på 1000 kr.
Maila din bild till betongtransporter@mantum.se eller MMS till 0709-111657.
Ange ditt namn, företag, ditt resursnummer och mobilnummer.
OBS, gäller endast under perioden juni - augusti 2015.

2015-06-06

Infoblad Mantum Special JUNI 2015


Klicka på bilden ovan för att läsa vårt infoblad JUNI 2015

2015-06-05

Förstängning = viktig del av lastsäkringen


Bilden visar ett perfekt exempel på utförd
förstängning.

Bilden visar hur en gummimatta lagts ut vilket
är ett utmärkt exempel på hur man skapar friktion,
men tyvärr har förstänging missats.

2015-06-04

Sele en del av din skyddsutrustning fr o m 2015-08-01


Sele är från med 150801 en del av ordinarie skyddsutrutrustning.
Här ett exempel på en godkänd sele från CRESTO 1211. Pris ca 2000 kr. 

2015-05-21

Nu skall även SKYDDSGLASÖGON användas på samtliga Strängbetongs fabriker (sedan tidigare gäller detta även Abetong).


2015-05-06

Det är av yttersta vikt att individuellt lastsäkra oavsett förväntad lossnings ordning


Denna vägg ramlade av i och med att den inte var individuellt lastsäkrad. Väggen säkrades inte individuellt vid lastning då den ändå skulle lossas först. Vid lossningen så lossades den inte först, utan väggen som stod ytterst lossades först och då rasade denna vägg. Det är av yttersta vikt att individuellt lastsäkra oavsett förväntad lossnings ordning.

2015-03-24

Incident bygeltrailer


När bygeltrailern skulle ställa av flaket så hakade hydralarmen tag i grinden som håller väggarna. Väggarna rasar då mot byggnaden. Så som bilderna visar så har trailern börjat svänga vänster innan bygelflaket är helt fristående.  DET ÄR AV STÖRSTA VIKT ATT KÖRA SPIKRAKT UT FRÅN BYGELFLAKET!

2015-03-24

Incident komplicerat element


Dessa element har en tyngdpunkt som är väldigt svår att se då den är utanför själva elementen. Inför transporter av element som ser annorlunda ut mot det normala eller
som har tyngdpunkter som inte ligger normalt är det av yttersta vikt att chaufför, utlastare
och trafikledare etc samverkar hur transporten skall genomföras och vilka steg som måste
tas för att minimera risk.

2015-03-23

Individuell lastsäkring


Den senaste tiden har vi sett en förhöjd frekvens av incidenter. Det är av yttersta vikt att stående element är individuellt fast förankrade så att de inte kan välta vare sig på lastningsplats eller lossningsplats där lastsäkringen inte släpps förrän elementet är kopplat. Det är även av största vikt att bockar etc är fast förankrade så att de inte kan dras med.

Vi har kommunicerat mycket kring detta via både www.betongtransporter.se och inte minst vid säkerhetsträffen i Jönköping i januari. Likväl så sker incidenter och likväl så körs det transporter där elementen inte är individuellt lastsäkrade. För att ytterligare skapa fokus kring individuell lastsäkring så kommer vi ta ut vite på 5 000 kr vid de tillfällen individuell lastsäkring inte tillämpats genom oaktsamhet.Läs vårt Infoblad (pdf), skriv ut och sprid till alla chaufförer!

2015-02-10

Uppdaterad version av vårt folder


Ta del av en uppdaterad version av vår folder "Instruktioner för framkomlighet och säkerhet"

Länk till foldern (pdf)

2015-02-10

Nyhet, riskanalys skall genomföras på arbetsplatsen genom ifyllande av nedan kontrolltabellSkriv ut Kontrolltabellen (pdf)

 

2015-01-27

Fokus på säkerhet


Full fokus på säkerhet, under Mantums Specials inspirationsdag den
24 jan 2015 i Jönköping.
Totalt deltog 150 personer, som arbetar med transporter av betongelement,
eller som chaufför/åkare, som trafikledare, som utlastare på lagergård etc. 

 

2015-01-22

Ännu ett tillbud med A-bock


Vid lossning av väggar från lastbil så välte en vägg ner från lastbilen som syns på ovan kort. Väggen var inte kopplad i kranen, utan stod på bilen och skulle inom kort bli lossad. Kranen hade precis lyft en annan vägg från lastbilen. Den välta väggen var individuellt lastsäkrad i en utav A‐bockarna. Detta hjälpte dock inte i och med att väggen drog med sig A‐bocken i fallet.

Förbättrande åtgärder


Ovan kort visar hur stakpinnar går igenom A-bocken.

2014-12-15

Individuell lastsäkring


Individuell lastsäkring är ett måste för att undvika denna typ av skador. Oavsett vad montage ger för direktiv så får den individuella lastsäkringen inte släppas innan elementet är kopplat i kranen.

2014-11-18

Viktigt att kolla hydralarmar innan backning till flaket


Chauffören skulle koppla lass, och han kopplar lasset som vanligt men står
lite snett, så han måste köra fram och göra ett ”omtag”. När chauffören går
fram med bilen, så är marken så pass ojämn så att den ena hydralarmen
hakar tag i grinden på bygelflaket. Grinden ger vika och väggarna blir lösa
och därmed välter.  Det är oerhört viktigt att kolla hydralarmar innan backning
till flaket. 

2014-11-11

Trafikflöde Kvicksundfabriken


Idag har vi problem med för mycket trafik samtidigt inne på området vilket
dels försvårar arbetet samt äventyrar säkerheten. För att underlätta för
alla gäller följande vid transporter till och från Kvicksundsfabriken:

Trafiken är enkelriktad - Infart endast från västra grinden vid Tumbovägen
Utfart vid samtliga grindar
Bilen får aldrig komma in på området utan klartecken från lastningspersonal,
utan ska stanna på inspektionsplatsen på Tumbovägen. Föraren ringer in och
talar om att han är här.
Lastplats 1: tel 016-42 85 17
Lastplats 2-4: tel 016-42 85 40
Skulle det vara svårt att få tag i någon på ovanstående
telefonnummer ring 016-42 85 11.

2014-11-08

260 förare utbildade i Säkra Lyft och Säker Lastsäkring under 2014


Under 2014 har Mantum Special AB arrangerat utbildning för närmare 260 förare
i Säkra lyft och Säker Lastsäkring.

Utbildningarna har hållits i Eskilstuna (40 pers), Varberg (70 pers), Varberg (40 pers), 
Örnsköldsvik (40 pers) och Gränna (70 pers).

Lärare har varit Gösta Granlund från CERTEX och Sven Sökjer- Petersen från MariTerm AB.

 

2014-10-07

Påminnelse igen om att säkra lasten!


Fotot visar att vägg som vält ur sin A-bock. Återigen så hade tillbudet
undvikits om väggen varit säkrad.

2014-09-01

Strön


Strön måste gå symetriskt genom plattorna.
Annars finns det stor risk för sprickbildning, som i detta fall.

2014-08-13

Minimera arbete på hög höjd och använd riktig stege för din egen säkerhet


Vi måste för vår egen säkerhet minimera arbetet på hög höjd och
försöka att undvika klättring uppe på elementen samt använda
riktiga stegar i så stor utsträckning som möjligt.

2014-07-03

Påminnelse om varselkläder och respekt för arbete på hög höjd


Påminner ännu en gång att varselkläder ALLTID skall användas och
att vi alltid måste iaktta respekt för arbete på hög höjd.

2014-05-28

Krav på stege


Det är väldigt farligt att använda stegar som inte har en bygel som går att trä över väggen, dels så kan en stege lätt släppa bakåt (inte minst vintertid och vid regn) eller röra sig i sidled. Många lagergårdar och montage kommer inom kort att ha rätt typ av stege tillgänglig för chaufförer så att stegarna kan nyttjas vid exempelvis lastsäkring. Var inte rädd för att fråga om bygelstege finns att låna.

 

 

 

 

2014-05-27

Incident bygeltrailer


 

Väggen kom i rörelse under transport. Sannolikt pga av att förstängning i bakre delen av väggen saknas. Det är väldigt viktigt att väggar förstängs med antingen hydralarmar eller liknande.

2014-03-20

Ställ krav på städning


Vid de tillfällen det är trångt så skall vi ställa krav på att det städas så mycket som möjligt så att bilen åtminstone kan ta sig in utan att ta i lastpallar osv.

2014-03-07

Tjällossning orsakar vägproblem


Våren närmar sig med stormsteg och tjällossningen med den. Det innebär också problem med potthål och tjälskador. Nu varnar Trafikverket för detta i Mälardalen och Östergötland.

– Vi vill rekommendera alla förare av tung trafik som färdas på små och medelstora vägar den här årstiden att kontrollera vägens status innan de åker, säger Ingvar Arebratt, sektionschef på Tra­fikverket, Underhållsområde Öst.

 

 

Ovan incident inträffade pga av tjällossning våren 2013. Kurvan hade gått att
skära av hela vintern, men helt plötsligt gick det inte längre.

2014-02-26

Lyft med krok


Vid lyft så skall krok vara stängd. Ser kroken ut som på bilden så skall lyft stoppas!

 

2014-02-17

Utbildning i Säkra lyft och Lastsäkring


 

Bild från Eskilstuna 15 februari 2014 där 40 stycken förare utbildades i Säkra lyft
och Lastsäkring. Lärare var Gösta Granlund, CERTEX och Sven Sökjer- Petersen,
MariTerm AB.

Mantum Special AB stod för utbildningskostnaden så utbildningen var helt kostnadsfri för deltagarna. Ytterligare utbildningsdag kommer hållas i Varberg den 12 april och ännu en utbildning senare i år i Örnsköldsvik.

2014-02-05

Med lastbärare sker lastning och lossning helt oberoende av tidstyrning samt ger förbättrad arbetsmiljö


Mantums Specials lastbärare i arbete i Göteborg.

Bilderna visar hur ett lass på 32 ton med 11 meter långa HDFplattor lossas i
ett lass istället för att lasta av en och en.

Den stora fördelen är att lasset kan lastas och lossas helt oberoende av tidstyrning.
Vidare så förbättras arbetsmiljön avsevärt då chaufförer och kopplare inte
behöver befinna sig på höga höjder.

 

 

 

2014-01-23

Varning ojämnt underlag


Pga det ojämna underlaget så fick chauffören palla upp bygelflaket för att kunna ställa av det När uppallningen var klar och han började köra fram så rörde sig förmodligen flaket inuti bygeln och hakade då i något. Resultatet blev att en vägg tippade mot ena kanten inuti bygeln. Hände idag i Boden.

2014-01-23

Safety day i Långviksmon och Hudiksvall


Bild från Safety Day som genomfördes i fint vinterväder på Strängbetongsfabriker
i Långviksmon och Hudiksvall.

2013-11-19

Fokus på säker arbetsmiljö på Safetyday 18 nov


Bild från den 18 nov 2013 då Mantum tillsammans med Strängbetong genomförde Safetyday på Herrljungafabriken. Engagemanget för säker arbetsmiljö var stort och mycket glädjande noterades att samtliga chaufförer och lagergårdspersonal var utrustade med hjälm, varselkläder och skyddsskor.

 

2013-10-23

Kontrollera last för att undvika övervikt och för att få rätt betalt


Det råder för närvarande stora övervikter på Hd/f – plattorna i Kungsör , så vi ber alla att köra över vågen o kontrollera att vikten stämmer. Detta för att inte köra med överlass och dessutom få rätt betalt för lassen.   

2013-10-07

Hjälm och varselkläder


Vi måste komma till rättsida med användandet av hjälm och varselkläder på lagergårdar. Lagergårdarna är instruerade att inte lasta bilar där chauffören inte är rätt utrustad
samt utdela böter på 5 000 kr.

2013-10-03

Fellastat och trailer av dålig kvalitet


Varning! Som ni ser på bilden har trailern kalvat. Dels för att lasten ligger för
långt bak, men främst för att trailern har för dålig kvalitet.
        

 

2013-10-02

Lastsäkra individuellt


Väggen på bilden har mer eller mindre vält av sig själv. Där fanns en liten lutning
och det räckte för att väggen skulle välta vid lossning. Det är av högsta vikt att
väggar som har hög tyngdpunkt eller kan antas välta så som denna
lastsäkras individuellt. Varje vägg måste fästas så de inte kan tippa av sig själv.

2013-09-25

Trafiksituation Kvicksund


Bild tagen vid infarten till Abetongs fabrik i Kvicksund. Idag saknas skyltning om
att parkering är förbjuden och många lastbilar parkerar därför utanför grindarna,
på busshållplatsen.  
När lastbilar blockerar busshållplatsen händer det titt som tätt att bussen inte
stannar och skolbarnen därmed missar bussen. Hastighetsbegränsning på
vägen är 40 km/h men betydligt högre hastigheter observeras alltför ofta.
Det är en självklarhet vi alla kör lagligt och att parkering endast sker på
anvisad plats innanför grindarna.

2013-09-23

Du är väl rätt utrustad?


Vi påminner återigen att nedan utrustning skall bäras som minimikrav på alla lagergårdar och montage. En del kunder har även större krav men detta är ett absolut minimum.
Ber dig observerat hjälmen, så kallad skyddskeps ej inte godkänd.

 

 

 

 

 

2013-09-23

Det är inte tillåtet att använda träpallar istället för lastbockSom bilden visar så kollapsar pallarna för eller senare och är därmed
förbjudna att använda.

2013-09-16

En lossningsplats skall vara plan


Bilden visar hur man tvingas köra upp på trottoaren(om än inte jättemycket)
för att komma nära kranen.
Detta kan medföra risk vid lossning, dvs väggar som kan välta på grund av lutning.
Om du som förare anser att det medför risk att lossa så är det din rättighet
och skyldighet att vägra lossa.
Viktigt är i alla fall att säkra de väggarna som är i riskzonen separat.

 

2013-09-02

Trafikstörningar i Stockholm 3-5 sept


Läs mer på Trafikverkets hemsida.

 

2013-08-19

Transport Mall of Scandinavia


Vid transport inne på Mall of Scandinavia kom en trailer i kontakt med ett bygelflak
så väggarna välte. Arbetsplatsen är trång och det ligger material lite var stans.
Det förs en dialog med kunden att körvägarna måste bli mycket tydligare markerade.
Är det trångt och komplicerat så tveka inte att begära assistans från personal på plats.

 

2013-07-13

Infart till arbetsplats Rånäs


Ibland kan infarterna till arbetsplatser överraska.
På denna arbetsplats i Rånäs fick vi köra in och backa ut.
Som man ser på bilden så blir det skador på vägarna,
i detta fall på asfalten.

Det är viktigt att man fotograferar när skador inträffar. Det underlättar
för trafikledare om kunderna kräver ersättning för skadorna. 

Mantum har skickat ut broschyrer om allmänna krav på infarter och
utfarter till arbetsplatserna, detta följs dock inte alltid...

2013-06-25

Hög olycksrisk på infart/utfart E4 mellan Järva Krog och Sollentuna avfarten.


Mantum håller på och kör flexblock från Varberg och Vislanda och frågor ang in/utfart till arbetsplatsen diskuteras starkt bland åkarna. Denna Infart/utfart ligger mitt på E4 mellan Järva Krog och Sollentuna avfarten. Lastbilen får själv bromsa upp bakomvarande trafik för att kunna svänga vänster in på arbetsplatsen. Olycksrisken är alltså väldigt stor eller direkt livsfarlig i vissa lägen. Vi väntar på arbetsplatsens riskbedömning som skulle skickats till oss.

2013-06-12

21 tons betongklump stoppade trafiken i Västerås


 Läs mer

 2013-06-12

Skapa din egen APP / genväg till Betongtransporter så här


Öppna Betongtransporter i din iPhone / iPad via SAFARI och tryck på PILEN och välj därefter ”Lägg till på hemskärmen” så får du en APP / genväg till www.betongtransporter.se  med automatik på din iPhone / iPad.

2013-06-02

Lossningsplats Lilljan


Nu är lossningsplatsens yta åtgärdad. Men var försiktig
och gå absolut inte ut eller längs med vägen.

 

Tidigare såg det ut så här. Nedan ett exempel på hur det inte får se ut.
Sprängstenen är som gjord för att ge stukningar och vägen
utanför är inte avspärrad. Skyddstopp på denna lossningsplats
gäller från och med nu. För ev. frågor kontakta Mikael Arnudd på 0706-007621

 
  

 

 

 

2013-05-22

Kör du med A-bockar?


Kör du med A-bockar så skall de alltid vara fast förankrade. Bilden visar en förankring med stolpe genom bocken, men det finns fler lösningar. Men det är väsentligt att bockarna är fast förankrade i flaket!    

 

 

2013-01-30

Livsfarlig lossningsplats Täby Centrum


Ovan lossningsplats vid Täby Centrum är livsfarlig. Vi har påtalat för kunden att den måste förbättras. Fram till dess förbättringen är genomförd och godkänd skall ingen lossning ske på denna lossningsplats! Vid frågor ring Mikael Arnudd på Mantum tel 0706-007621


Tillbaka

Nyheter

2019-02-15

Workshop lastsäkring


2019-02-14

Gott Exempel


2019-02-05

Olycka i SollentunaLäs alla nyheter »

Nyhetsbrev

Fyll i dina uppgifter nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Företag:

Namn:*

Epost:*

 

Kontakt

Har du något du vill publicera på sajten för att delge andra som kör betongtransporter?

Skicka bild och text samt ange namn och kontaktuppgifter, så att vi kan få tag i dig för eventuellt kompletterande information.

Administratören når du via mail:

betongtransporter@mantum.se.

 

 

 

 

 

Viktiga dokument

 

Instruktioner för framkomlighet och säkerhet

Ladda ner folder (pdf)

 

Lossningplats med riskanalys

Checklista (pdf)

 

Följesedel (mall)

Följesedel för returer av häckar & flak (pdf)

 

Lista på avvikelser på följesedeln

Förkortningar på avvikelser (pdf)

 

Körinstruktion 

Generell säkerhetsinformation (pdf)

 

Säkerhet kring bygelflak 

Bygelflak (pdf)

 

 

Flytt av grind/galje med stropp

Ladda ner folder (pdf)

 

 

Flytt av bockar med individuell lastsäkring

Ladda ner folder (pdf)

 

 

Saknar du ID06?

ID06 ingår som en del i utrustningen när du kör för Mantum. Saknar du ID06 så hjälper Mantum dig att fixa ett.

 

Gör så här: 

1. Ta ett foto på dig själv.

2. Bifoga foto samt ange fullständigt namn, åkeri och personnummer i ett MMS.

3. Skicka MMS till 072-353 35 32 .

 

 

Infoblad

 

OKT 2017
MAJ 2017
MARS 2017
NOV 2016
OKT 2016
SEPT 2016
AUG 2016
JUNI 2016
MAJ 2016
MARS 2016
JAN 2016

NOV 2015
OKT 2015
SEPT 2015
AUG 2015
JUNI 2015:2
JUNI 2015:1
MAJ 2015
APRIL 2015
MARS 2015