Personlig skyddsutrustning

Hej,

Detta inlägg är gjort för att ni eventuellt är en viktig leverantör till Mantum Special AB

Under maj månad har Mantum tillsammans med sina kunder gjort en genomgång på plats för lastning och lossning över hur väl personlig skyddsutrustning används av era chaufförer. Det är tyvärr skrämmande hur låg nivå det är på nyttjandet av utrustning och skydd som är till för den egna individens säkerhet.

Det som främst saknas är visir eller skyddsglasögon, riktiga skyddsskor med omslutande häl (tofflor med stålhätta är otroligt vanligt men inte tillåtet), samt varselbyxor.

Efter sommaren kommer Mantum göra en ny inventering av användandet av skyddsutrustning. Då kommer vi att krydda det med att alla chaufförer som vid flygande besiktning har RÄTT skyddsutrustning kommer att få en Swish på 500 kr. Detta kommer pågå fram till sista september.

Från och med 1:a oktober kommer Mantum att debitera 5 000 kr vid alla tillfällen en chaufför inte har korrekt skyddsutrustning.

Korrekt skyddsutrustning framgår av bild nedan samt bifogat. För eventuella frågor vänligen kontakta undertecknad.

 

Korrekt skyddsutrustning:

Hjälm med hakrem (som används)

Visir eller skyddsglasögon

Varselkläder på överkroppen

Varselbyxor

Skyddssko med omslutande häl