• Kontrollera innan avfärd!
  Kontrollera alltid att ditt efterfordon är korrekt kopplat och gör även ”Egenkontroll” på lastningen. I detta exemplet så gick allt bra förutom lite materiella ting som är ersättningsbara. Det är dock inte självklart att utfallet blir så och kan därför sluta i en mycket mer allvarlig situation. Se alltså alltid till att efterfordonet är korrekt kopplat!   Kör försiktigt!
 • Lastningsbrygga Kvicksund
  HM Precast Abetong Kvicksund har nu riggat upp sin lastsäkringsbrygga, och därför vill vi nu att ni ska börja använda denna vid lastsäkring. Se på nedan karta vart bryggan befinner sig.
 • Exempel på felaktig stagning av vägg
  Nedan följer ett exempel på när ett bygelflak har lastats på ett sätt som kan orsaka olyckor. Träregeln är inte fäst i vare sig flaket eller i väggen, den är endast inkilad på snedden mot metallbalk på flaket och väggens undersida. Detta är uppmärksammat av chauffören under ”Egenkontroll” innan avfärd. Hade man valt att transportera detta lasset utan åtgärd, så hade det funnits en överhängande risk att träregeln släpper under transport och då flyttas tyngdpunkten för den väggen, och kommer sakta glida ur klämmorna som förstänger godset i sidleds, för att sedan välta.  
 • Uppbyggd pallning – livsfarligt
  Vi har tidigare visat exempel på hur man inte ska bygga upp underslag under gods ( https://betongtransporter.se/2023/03/20/anvand-inte-traunderslag-som-utjamningsmaterial/ ). Här är ytterligare ett färskt exempel på hur man inte ska / får / bör göra vid lastning. Man har staplat material på varandra för att kunna lasta godset. Man har också valt att blanda stålbalk och trä, något som har en stark tendens att glida vid minsta lilla fukt. Detta lasset skulle aldrig ha lastats på detta vis. man skulle istället vägrat lastning/avfärd i samråd med sin trafikledning.        
 • Egenkontroll – Obligatoriskt varje gång!
  Att koppla en förlastad trailer eller rangera ett upplastat flak, oavsett om det är lastväxlare eller bygel innebär alltid en höjd risk för att ge sig ut på vägarna. Att inte kontrollera ett lass som är lastat utan översyn från dig själv som individ kan leda till mycket allvarliga olyckor, böter eller indraget körkort. När du som chaufför ger dig ut på vägarna, så är det du och ingen annan som bär ansvaret trots att någon annan har lastat lasset. Däremot har du alltid full rättighet till att neka en körning som anses farlig fellastad p.g.a. Säkerhet. Och det är här ”Egenkontroll” kommer in i bilden. Det är viktigt att skilja på att vem som har gjort fel och vem som bär ansvar. Lasset nedan är uppenbart fellastat. Men det tar inte bort det faktum att chauffören bär ansvaret så fort det rangeras på och ger sig ut på vägarna. Därför EGENKONTROLL! Hade detta lasset blivit kontrollerat så hade det förmodligen aldrig lämnat fabriken och vi hade aldrig utsatt medtrafikanter, kollegor och montagearbetare för någon risk.
 • Lastningsbrygga Falkenberg
  HM Precast Abetong har nu riggat upp sin lastsäkringsbrygga, och därför vill vi nu att ni ska börja använda denna vid lastsäkring. Se på nedan karta vart bryggan befinner sig.
  DCIM105MEDIADJI_0079.JPG
 • Avisering
  Aviseringar underlättar för alla och bör alltså därför användas i samtliga led i en transport.Både vid lastning och lossning av gods.
  Det är en ickefråga i om man ska göra det eller inte.
 • RV55 Mellan Strängnäs – Enköping, Avstängd
  RV55 Mellan Strängnäs – Enköping, Avstängd mellan Måndag 3/4 – Torsdag 6/4.
 • Korrekt skyddsutrustning
  Använd alltid följande skyddsutrustning på lagergårdar och lossningsplatser. Även om en arbetsplats har lägre krav än vad som bilden visar, så bör man följa kraven nedan. Saknar ni något av följande, kontakta arbetsledningen.
 • Använd INTE träunderslag som utjämningsmaterial
  Vid dom tillfällen det krävs att använda utjämningsbock så är det just utjämningsbock som skall användas. Det är INTE tillåtet eller säkert att bygga sin egna konstruktion med hjälp av t.ex. Träunderslag. Risken för att ett lass välter eller flyttar sig är överhängande och risken ökar ytterligare vid vinterväder. Tänk på att kontakta trafikledningen vid uppmaning att göra såhär. Lagergårdspersonal är inte alltid utbildade i lastsäkring, därför är dom inte heller medvetna om riskerna som medföljer en sådan lösning.
 • Snöstorm
  Det verkar vara en rejäl snöstorm på väg in över landet. Vi vill därför att ni ska förbereda er på bästa sätt och vara extra mycket på sin vakt! Salt skall finnas på samtliga lagergårdar. Finns inte detta, så meddela trafikledningen, så ska vi se till att det blir åtgärdat. Se också till att vara extra noggranna med egenkontroll av för-lastade lass (Bygel och lastväxlare). Ni som jobbar mest med direktlastning får vara extra uppmärksamma på plats. Snåla inte med lastsäkring! Känner man sig osäker inför detta, så ta kontakt med kollegor och arbetsledning för att söka svar. Sammanfattningsvis, ta er den tiden ni behöver för att leverera godset säkert. Börjar lossningstiden rinna iväg så meddela bara detta till trafikledningen. Kör försiktigt och ta hand om Er!
 • ÅTERIGEN – Egenkontroll
  Den senaste perioden har kantats av alldeles för många tillbud, flera som hade kunnat undvikas genom egenkontroll. Man ska aldrig förlita sig på att ett för-lastat lass är korrekt lastat. Oavsett om det är bygelflak, lastväxlarflak eller trailer. Det skall alltid kontrolleras av dig som chaufför och ingen annan innan rangering eller koppling. Skall man transportera gods en längre sträcka, är det också bra att kontrollera godset någon eller några gånger längst vägen. Se ett exempel på bilden nedan. En vägg står helt fritt på ett för-lastat flak. Väggen står även längst ut och löper en extremt hög risk att välta, både under transport och vid lossning. Detta kan snabbt leda till grova personskador eller i värsta fall dödsfall. Något som hade kunnat enkelt undvikas av en eller flera egenkontroller. Egenkontroll handlar alltså inte om att identifiera vem som har gjort fel eller inte. Det handlar om säkerhet för oss själva och för människorna vi möter i vårt dagliga arbete. Slutsats: Ta ALLTID er tid att kontrollera lassen som ni transporterar. INGA undantag. Kontakta trafikledningen om något liknande skulle uppstå.
 • Lastningsbrygga på Vislanda H-fabrik
  Vislanda H-Fabrik har nu riggat upp sin lastsäkringsbrygga, och därför vill vi nu att ni ska börja använda denna vid lastsäkring av liggande element. Anledningen till att det bara gäller liggande element är att platsen där bryggan står är temporär, och den står för illa till för att nyttja vid surrning av väggar än så länge. Vi uppdaterar när den gäller all form gods.  
 • Påminnelse – Rätt skyddsutrustning
  Vi vill på förkommen anledning påminna samtliga om den obligatoriska skyddutrustningen. Du som chaufför skall alltid ha nedanstående skyddsutrustning.  
 • Vinterväder
  Vintervädret gör sig återigen påmind och det gäller att vara extra mycket på sin vakt! Salt eller motsvarande avisningsmedel skall användas vid samtliga lastningar, direktlastning som för-lastning, för att minimera risken för att gods skall vandra. Se också till att vara extra noggranna med egenkontroll av för-lastade lass (Bygel och lastväxlare). Ni som jobbar mest med direktlastning får vara extra uppmärksamma på plats. Snåla inte med lastsäkring! Känner man sig osäker inför detta, så ta kontakt med kollegor och arbetsledning för att söka svar. Var också noga med att sköta avisering och kommunikation med trafikledning, lass- & lossningsplatser. Sammanfattningsvis, ta er den tiden ni behöver för att leverera godset säkert.   Kör försiktigt och ta hand om Er!
 • Vattentäckta lossningsytor
  Om en lossningsplats är täckt med vatten eller liknande, så ser man inte om underlaget är jämt och säkert för avställning av flak. Därför ska man inte köra in på chans och inte heller lita på om någon påstår att det är jämt underlag. Det som kan hända är t.ex. Att trailer eller flak rör sig vid avställning och eventuellt hakar i och kröker galgen som håller väggarna på plats vilket kan resultera i tillbud (se bilder) Då får man istället fortsätta sitt arbete med att direktlossa istället för att ställa av. Men prata med montage och trafikledning innan! Se också till att hydraularmarna är HELT nerfällda för att eliminera risken!
 • Stulen hjullastare
  Mellan fredag 16:00 och lördag 13:00 har Mantums hjullastare L45 med regummer CWE080 blivit stulen från Mantums kontor i Varberg.  Tips lämnas till Polisen på 11414.  
 • Vinter och halka
  Då står vintern runt hörnet igen och det börjar bli hög tid att förbereda sig på detta och vara extra mycket på sin vakt! Salt eller motsvarande avisningsmedel skall användas vid samtliga lastningar, direktlastning som för-lastning, för att minimera risken för att gods skall vandra. Se också till att vara extra noggranna med egenkontroll av för-lastade lass (Bygel och lastväxlare). Ni som jobbar mest med direktlastning får vara extra uppmärksamma på plats. Snåla inte med lastsäkring! Känner man sig osäker inför detta, så ta kontakt med kollegor och arbetsledning för att söka svar. Sammanfattningsvis, ta er den tiden ni behöver för att leverera godset säkert. Börjar lossningstiden rinna iväg så meddela bara detta till trafikledningen. Kör försiktigt och ta hand om Er!
 • Stå inte för nära hängande element!
  Tänk på att inte stå onödigt nära hängande element! Att man aldrig ska gå/stå under hängande element är inget nytt, men det är också värt att påminna om att man inte bör stå onödigt nära hängande element, bara för att man kan. Se nedan ett dagsfärskt exempel på när ett håldäck gick sönder vid lastning. Även om håldäcket satt i både kätting och saxar så löper man hög risk att bli träffad och skadad vid eventuella olyckor.
 • EGENKONTROLL: Kontrollera ALLTID lasset innan avfärd
  Vid färdiglastade flak (Bygel, lastväxlare och för-lastad trailer) så kontrollera alltid lastningen av godsen innan avfärd. Det är ditt ansvar som chaufför att kontrollera att godset är korrekt lastat INNAN man ger sig ut på vägarna.   Bilderna nedan är ett färskt exempel på vad som kan hända under transport om man inte identifierar ett fellastat lass.   Man ser ganska tydligt att väggen som har gått igenom flaket är helt fellastad. Ströpunkten har hamnat precis mellan tvärbalkarna på flaket. Det är givetvis ett misstag av dom som lastar flaket, men oaktat det så ska det aldrig ut på vägen. Där kommer ditt ansvar som chaufför in i bilden. Kontakta alltid trafikledningen vid tillfällen som detta! Ge er aldrig ut på vägarna på chans!
 • Trappor – Lastningsrutin

  Lastsäkring av runda trappor

  Runda trappor skall säkras med överfallssäkring i form av länk eller band samt ALLTID genom korsdragning. Helst med kätting och mellanlägg mot produkten för att undvika skada men spännband är också tillåtet.

  Spännband kan dock skadas under transport, därav är kantskydd jätteviktigt även där.
  Kantskydd skall alltid användas för att skydda godset och lastsäkringen!

  Trappan placeras på klossarna.

  Överfallssäkringen inklusive mellanlägg sätts på plats.

  Främre korsdragning genom lyftet är på plats.

  Trappan SKALL ALLTID korsdrags åt vänster och höger för att eliminera att trappan hamnar i rörelse.

  I bakändan är det viktig att börja dra åt det håll där trappan vilar på lastbäraren.Annars finns risken att man lyfter trappan från klossarna i centrum.

  Sista bandet är på plats, använd kantskydd även här om det behövs

 • Läs igenom! – Rutin för flytt av grind/galge
 • Vandrande vägg p.g.a. bristfällig lastsäkring
  En vänlig påminnelse om att klämmorna i grindarna INTE är tillräckliga för att hålla fast väggarna i bakåtgående rörelse. Därför är det kritiskt att använda förstängning bakåt i form av grimma eller annan fullgod lösning. Här är ett dagsfärskt exempel där man har struntat i detta och väggen stod med knappa 1,5 cm tillgodo, även kallat änglavakt.
 • Använd rörisolering vid utstickande armering
  Vid lastning av element som har utstickande armering, skall rörisolering användas för att markera ut det. Dessa skall fästas med buntband och (om möjligt sprayas orangea) Utrustningen skall finnas tillgänglig på de fabriker som producerar dessa element. Finns det inte material till detta, så skall trafikledningen kontaktas INNAN avfärd. Det gäller dom alla främsta och bakersta armeringsjärnen.
 • Använd ALLTID hakremmen på hjälmen!

  Vi påminner återigen om att det är KRAV på att använda hakremmen som tillhör skyddshjälmen. Det är för egen säkerhet, oavsett vad man tycker om det, så är det fortfarande ett krav.

   

 • Använd kantskydd och spänn utefter godsets egenskaper!
    Återigen så behövs det en påminnelse om att använda hörnskydd vid transport av betongelement. Och var också nogranna med vart ni placerar kättingarna. Spänn aldrig över svaga punkter på godset! Vissa lass är enklare att säkra än andra, så använd sunt förnuft och lägg tid på att spänna lassen säkert! I bilden nedan kan man snabbt se att plattan har gått av p.g.a. Ej genomtänkt placering av kättingen. Och även hörnskydd krävs, då kättingen har ätit genom godset och på så vis skapat livsfara!
 • EGENKONTROLL: Hydraularmarna skall ALLTID vara HELT nerfällda vid avställning

  Det är kritiskt att hydraularmarna är HELT nerfällda vid avställning av bygellass.

  Detta är p.g.a. Att trots fritt utrymme mellan hydraularm och grinden (Se övre bild), så kan trailer och/eller flak vingla till vid avställning. Oftast vid sämre underlag, men även annars också. Så se ALLTID till att armarna är helt nedfällda vid avställning (Undre bild)

   

 • EGENKONTROLL: Dubbelkolla ALLTID att hydraularmarna är släppta innan man ställer av bygelflak

  Dubbelkolla ALLTID att hydraularmarna är släppta innan man ställer av bygelflak.

  Annars kommer man dra med med sig grinden, som i sin tur håller väggarna på plats med vinklarna. Det innebär livsfara!

   

  Var ALLTID uppmärksamma!

   

   

 • EGENKONTROLL: Kontrollera alltid vinklarna i grinden innan avfärd
  O.B.S Viktigt att se till så att samtliga vinklar är rejält dragna innan avfärd.