• Personlig skyddsutrustning
  Hej, Detta inlägg är gjort för att ni eventuellt är en viktig leverantör till Mantum Special AB Under maj månad har Mantum tillsammans med sina kunder gjort en genomgång på plats för lastning och lossning över hur väl personlig skyddsutrustning används av era chaufförer. Det är tyvärr skrämmande hur låg nivå det är på nyttjandet av utrustning och skydd som är till för den egna individens säkerhet. Det som främst saknas är visir eller skyddsglasögon, riktiga skyddsskor med omslutande häl (tofflor med stålhätta är otroligt vanligt men inte tillåtet), samt varselbyxor. Efter sommaren kommer Mantum göra en ny inventering av användandet av skyddsutrustning. Då kommer vi att krydda det med att alla chaufförer som vid flygande besiktning har RÄTT skyddsutrustning kommer att få en Swish på 500 kr. Detta kommer pågå fram till sista september. Från och med 1:a oktober kommer Mantum att debitera 5 000 kr vid alla tillfällen en chaufför inte har korrekt skyddsutrustning. Korrekt skyddsutrustning framgår av bild nedan samt bifogat. För eventuella frågor vänligen kontakta undertecknad.   Korrekt skyddsutrustning: Hjälm med hakrem (som används) Visir eller skyddsglasögon Varselkläder på överkroppen Varselbyxor Skyddssko med omslutande häl  
 • Korrekt klädsel – Personlig skyddsutrustning
  Nedan följer exempel på hur man ska vara klädd i personlig skyddsutrustning!
 • Trappor – Lastningsrutin

  Trappor – Lastningsrutin

  Lastsäkring av runda trappor   Runda trappor skall säkras med överfallssäkring i form av länk eller band samt ALLTID genom korsdragning. Helst med kätting och mellanlägg mot produkten för att undvika skada men spännband är också tillåtet. Spännband kan dock skadas under transport, därav är kantskydd jätteviktigt även där. Kantskydd skall alltid användas för att skydda godset och lastsäkringen! Tänk även på att INTE släppa på lastsäkring INNAN godset är kopplat i kranen. Trappan placeras på klossarna.
  Överfallssäkringen inklusive mellanlägg sätts på plats.
  Främre korsdragning genom lyftet är på plats. Trappan SKALL ALLTID korsdrags åt vänster och höger för att eliminera att trappan hamnar i rörelse.
  I bakändan är det viktig att börja dra åt det håll där trappan vilar på lastbäraren.Annars finns risken att man lyfter trappan från klossarna i centrum.
  Sista bandet är på plats, använd kantskydd även här om det behövs
 • Nya allmänna råd om färd med breda eller långa fordon
  Från och med den 19 april 2024 gäller nya allmänna råd om undantag för färd med breda fordon och fordon med bred odelbar last – samt nya allmänna råd om undantag för färd med långa fordon, fordonståg eller lång odelbar last. Läs mer här: Nya allmänna råd om färd med breda eller långa fordon – Transportstyrelsen Och här: Transportstyrelsens allmänna råd (TSFS 2024:16) om undantag för färd med breda fordon och fordon med bred odelbar last Och här: Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med långa fordon, fordonståg eller lång odelbar last
 • Bra exempel
  Nedan är ett bra exempel på lastsäkring med både överspänning. förstängning fram, sidor, bak och kantskydd! Studera och ta lärdom.  
 • Använd alltid kantskydd!
  Använd alltid kantskydd!   Inte nog med att godset skadas, så är det framförallt en stor säkerhetsrisk. När kättingen äter sig in i elementen förslappas dragningen och lasset riskerar att röra på sig och kanske även släppa helt vid en undanmanöver. Därför ska vi aldrig chansa och riskera olyckor för en sån enkel åtgärd.
 • Exempel på bra lastsäkring av låga väggar / socklar
  Vänligen ta en stund och observera bilderna nedan för att se ett mycket bra exempel på hur man har säkrat låga väggar / socklar. Chauffören har valt att palla upp godset på ett kontrollerat sätt för att nå översta raden med vinklar i galgen. Man har även säkrat smart och bra med kätting och stolpar.
 • Använd ALLTID hakremmen på hjälmen!
  Vi påminner återigen om att det är KRAV på att använda hakremmen som tillhör skyddshjälmen. Det är för egen säkerhet, oavsett vad man tycker om det, så är det fortfarande ett krav.
 • Varning för halka!
  Ikväll och under morgondagen så förväntas det svår halka i det gula området. Var på er vakt och läs igenom punkterna nedan för att minimera risken för skador och olyckor. Under vintertid så är det alltid en förhöjd risk för incidenter och tillbud. Nedan listas punkter med regler och tips för att minska risken för tillbud.
  • Se alltid till att din arbetsplats är fri från is och snö för att avsevärt minska risk för tillbud och på så vis säkerställa en problemfri arbetsmiljö.
  • Kör inte in på platser som inte har åtgärdat isbeläggning och snö.
  • Var metodisk i ditt arbetssätt kring lastsäkring och andra säkerhetsgrundande arbetsuppgifter. Och låt dig inte avbrytas och distraheras av andra när man befinner sig i dessa arbetsmoment. Det är okej att säga ifrån!
  • Klättra aldrig upp på höjder över 2m om inte fullgott fallskydd finns. Oavsett om du vill vara lösningsorienterad och hjälpsam. Blir det hetsig diskussion så kontakta arbetsledningen.
  • Använd alltid skyddshjälm med hakrem, skyddsglasögon, skyddsskor och varselkläder klass 3.
 • Var försiktiga vid temperaturskillnader!
  Då man lastar i plusgrader och lossar i minusgrader så är det risk för att underslag och även bockar följer med upp när man lyfter elementen. Salta alltid flak om det finns risk för halka och/eller att det fryser. Vid lyften kolla alltid så att inget följer med som inte skall följa med. Och stå aldrig under hängande lass!        
 • Svårsäkrade balkar / socklar – Individuell lastsäkring!
  Element som dessa är en utmaning att lastsäkra. Det är därför viktigt att man som chaufför respekterar utmaningen i detta och verkligen inte slarvar med lastsäkringen. Det är avgörande att lastsäkra sådana element individuellt för att eliminera vältrisken. Därför finns det numera en lastsäkringsrutin som vi har publicerad här – Rutin. Oavsett om man är chaufför eller utlastare så ta Er nu verkligen tid att läsa igenom och förstå denna rutin. Kontakta er arbetsledning vid frågor! Här nedan finner ni ett bra exempel på en fullgod lastsäkring!
 • Backande ekipage
  Oavsett om du är chaufför eller arbetar i ekipagets närhet så måste man vara extra uppmärksam när fordonet backar. Gå t.ex. aldrig mellan fordonet och objektet som fordonet backar emot. Då uppstår en stor klämrisk som är förenat med livsfara. Ha alltid kontakt sinsemellan (Chaufför – person som rör sig i fordonets närhet). Tänk också på att stå där du syns i backspeglarna och/eller i backkamera. Och du som chaufför ska aldrig backa när du inte har full koll på vart personerna kring fordonet står.  
 • Korrekt skyddsutrustning
  Använd alltid följande skyddsutrustning på lagergårdar och lossningsplatser. Även om en arbetsplats har lägre krav än vad som bilden visar, så bör man följa kraven nedan. Saknar ni något av följande, kontakta arbetsledningen.
 • Snö eller vattentäckta avställningsytor
  Om en lossningsplats är täckt med vatten, snö eller liknande, så ser man inte om underlaget är jämt och säkert för avställning av flak. Därför ska man inte köra in på chans och inte heller lita på om någon påstår att det är jämt underlag. Det som kan hända är t.ex. Att trailer eller flak rör sig vid avställning och eventuellt hakar i och kröker galgen som håller väggarna på plats vilket kan resultera i tillbud (se bilder) Då får man istället fortsätta sitt arbete med att direktlossa istället för att ställa av. Men prata med montage och trafikledning innan! Se också till att hydraularmarna är HELT nerfällda för att eliminera risken!
 • Vädervarning
  Vädervarning!   Prognoserna visar på snö över stora delar av landet under helgen, som sedan kommer att övergå till regn. Risken för halka är stor och det kan bli mycket halt på lagergårdar, byggen och vägar. Även vår utrustning som trailers, flak, gods mm kan påverkas. Kontrollerar last och lastsäkring mycket noggrant, kör försiktigt och avisera i god tid för att få reda på om det är framkomligt till arbetsplatserna.   Är det för riskabelt så chansa inte! Stanna istället och begär hjälp! Meddela alltid lossningsplatser och trafikledning om det uppstår problem.
 • Lärdomar efter snö och halka denna vecka
  Under vintertid så är det alltid en förhöjd risk för incidenter och tillbud. Nedan listas punkter med regler och tips för att minska risken för tillbud.
  • Se alltid till att din arbetsplats är fri från is och snö för att avsevärt minska risk för tillbud och på så vis säkerställa en problemfri arbetsmiljö.
  • Kör inte in på platser som inte har åtgärdat isbeläggning och snö.
  • Var metodisk i ditt arbetssätt kring lastsäkring och andra säkerhetsgrundande arbetsuppgifter. Och låt dig inte avbrytas och distraheras av andra när man befinner sig i dessa arbetsmoment. Det är okej att säga ifrån!
  • Klättra aldrig upp på höjder över 2m om inte fullgott fallskydd finns. Oavsett om du vill vara lösningsorienterad och hjälpsam. Blir det hetsig diskussion så kontakta arbetsledningen.
  • Använd alltid skyddshjälm med hakrem, skyddsglasögon, skyddsskor och varselkläder klass 3.
 • Metodisk lastsäkring
  För att säkerställa lastsäkringen och ge en trygg och effektiv hantering av lasten är det avgörande att vara metodisk och bibehålla full koncentration under hela lastsäkringsprocessen. Att undvika distraktioner från kollegor eller yttre påverkan under lastsäkring är av största vikt, det gäller även att respektera detta som kollega och inte störa den som last säkrar, om man som kollega identifierar en miss eller liknande, så ska man givet ingripa innan det är försent. Genom att följa etablerade säkerhetsföreskrifter och vara metodisk i varje steg av lastsäkringen kan vi skapa en arbetsmiljö där säkerhet är högsta prioritet. Att låta kollegor vara ostörda under dessa kritiska ögonblick och att själv upprätthålla koncentrationen är nyckeln till att undvika potentiella faror och skapa en säker arbetsplats. Medvetenhet om vikten av koncentration och noggrannhet under lastsäkring är avgörande för att minimera risken för tillbud och olyckor.
 • Snö och is på arbetsplatser
  I byggarbetsmiljöer kan otillräcklig snöröjning skapa potentiellt farliga situationer. Områden som inte rensas ordentligt från snö kan dölja blank is under snötäcket, vilket resulterar i extremt hala förhållanden och även gropar kan dölja sig under snön, vilket kan resultera i osäker avställningsyta. I en sådan situation kan fordon, som leveranslastbilar, förlora fästet och glida in på byggarbetsplatsen. Detta kan leda till kollisioner med andra fordon eller maskiner på platsen och utgöra en allvarlig risk för personskador. Även om olyckan kanske inte resulterar i allvarliga skador varje gång, finns det alltid potential för allvarliga konsekvenser.

  Det är av yttersta vikt att upprätthålla säkra arbetsmiljöer genom regelbunden bedömning och åtgärdande av risker. Byggarbetsplatsens alla parter bör vara medvetna om dessa potentiella faror och vidta förebyggande åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö.

 • Lossningshjälp över två meter
  Glöm aldrig att du som chaufför inte har någon skyldighet att hjälpa till när det innebär arbete över 2 meter när det inte finns fullgod säkerhetsutrustning på lossningsplatsen. Ha gärna detta i åtanke speciellt i dessa tider där snö och is lätt samlar sig på godset på flaket och skapar en höjd risk i arbetet.
 • Vinter och halka
  Då står vintern runt hörnet igen och det börjar bli hög tid att förbereda sig på detta och vara extra mycket på sin vakt! Salt eller motsvarande avisningsmedel skall användas vid samtliga lastningar, direktlastning som för-lastning, för att minimera risken för att gods skall vandra. Se också till att vara extra noggranna med egenkontroll av för-lastade lass (Bygel och lastväxlare). Ni som jobbar mest med direktlastning får vara extra uppmärksamma på plats. Snåla inte med lastsäkring! Känner man sig osäker inför detta, så ta kontakt med kollegor och arbetsledning för att söka svar. Sammanfattningsvis, ta er den tiden ni behöver för att leverera godset säkert. Börjar lossningstiden rinna iväg så meddela bara detta till trafikledningen. Kör försiktigt och ta hand om Er!
 • Backande ekipage
  Oavsett om du är chaufför eller arbetar i ekipagets närhet så måste man vara extra uppmärksam när fordonet backar. Gå t.ex. aldrig mellan fordonet och objektet som fordonet backar emot. Då uppstår en stor klämrisk som är förenat med livsfara. Ha alltid kontakt sinsemellan (Chaufför – person som rör sig i fordonets närhet). Tänk också på att stå där du syns i backspeglarna och/eller i backkamera. Och du som chaufför ska aldrig backa när du inte har full koll på vart personerna kring fordonet står.  
 • EGENKONTROLL – Runda pelare och lösa kilar
  När man för-lastar gods så som runda pelare där man behöver använda kilar för att förstänga godset i sidled så måste man fästa kilarna i flaket med t.ex. Skruv och inte bara förlita sig på på att kilarna håller sig på plats av godset och friktionen. När lasset sedan kopplas och börjas transportera så KOMMER kilarna att flytta sig. Det är också viktigt att kilarna verkligen trycks in under godset så att all vingelmån minimeras. När detta missas utav dom som lastas så är EGENKONTROLL avgörande om man kan transportera godset säkert. Koppla aldrig ett lass som inte har säkrade kilar. Se först om man kan åtgärda problemet, kan man inte det så uppta en dialog med trafikledningen. Ett ytterligare fel är att pelaren heller inte är placerat mot godset framför. Alltså inte förstängt.
 • Säkerhet vid lastning
  Nedan ser vi ett exempel på när man bryter mot säkerheten kring höghöjdsarbete och varsel. Chauffören ville inte riskera att ta sönder fönstret som är förinstallerat i väggen genom att kasta över kätting, utan valde istället att klättra upp på väggarna för att mer kontrollerat få över kättingarna. Samtidigt som chauffören valde att ta av sig sin ytterjacka som också fungerar som hans varselkläder. Detta för att göra sig själv mer smidigt. Dessa punkter är det bra exempel på när man som chaufför blir lite för lösningsorienterad. Välj istället att ta hjälp av lagergårdsarbetarna och gör det på ett säkert sätt. Finns inte dom tillgängliga så kontakta trafikledningen för rådgivning innan lastning.
 • Lastsäkra plattbärlag
  Att lastsäkra ett lass med plattbärlag är inte alltid enkelt. Många gånger så byggs stuvarna med hjälp av olika underslag på olika sätt. Därför är det extra viktigt som chaufför att kontrollera lasset innan man börjar lastsäkra så att man säkrar på rätt sätt. Vid tillfällen då underslagen blir stål mot stål, så rekommenderas en lämplig gummimatta/remsa att placeras mellan för att öka friktionen. Ibland byggs plattbärlagsstuvarna i montageordning och inte den ordning som gör det enklast och säkrast att binda lasset. Därför är det viktigt att man som chaufför kontrollerar att stuven går att lastsäkra på ett trafiksäkert sätt. Glöm inte att du som chaufför alltid har rätt att neka körningen om det anses vara för osäkert för transport. Man ska också alltid kontrollera sin lastsäkringsutrustning, oavsett om det är kätting eller spännband!  
 • Lastningsbryggor
  Det finns lastningsbryggor på HM precasts fabriker i Hallstahammar, Kvicksund, Vislanda-H och Falkenberg. Dom är monterade för att den ska användas när lastsäkring sker på höghöjdsnivåer. Nedan följer bilder på vart dessa lastbryggor är placerade. Hittar ni dom inte trots detta, så fråga utlastningspersonalen.
 • Dags att göra e-utbildning för 2023
  Nu är det dags för samtliga att återigen göra e-utbildningen. Den är uppdaterad för i år. https://betongtransporter.se/utbildning/
 • Kontrollera innan avfärd!
  Kontrollera alltid att ditt efterfordon är korrekt kopplat och gör även ”Egenkontroll” på lastningen. I detta exemplet så gick allt bra förutom lite materiella ting som är ersättningsbara. Det är dock inte självklart att utfallet blir så och kan därför sluta i en mycket mer allvarlig situation. Se alltså alltid till att efterfordonet är korrekt kopplat!   Kör försiktigt!
 • Lastningsbrygga Kvicksund
  HM Precast Abetong Kvicksund har nu riggat upp sin lastsäkringsbrygga, och därför vill vi nu att ni ska börja använda denna vid lastsäkring. Se på nedan karta vart bryggan befinner sig.
 • Exempel på felaktig stagning av vägg
  Nedan följer ett exempel på när ett bygelflak har lastats på ett sätt som kan orsaka olyckor. Träregeln är inte fäst i vare sig flaket eller i väggen, den är endast inkilad på snedden mot metallbalk på flaket och väggens undersida. Detta är uppmärksammat av chauffören under ”Egenkontroll” innan avfärd. Hade man valt att transportera detta lasset utan åtgärd, så hade det funnits en överhängande risk att träregeln släpper under transport och då flyttas tyngdpunkten för den väggen, och kommer sakta glida ur klämmorna som förstänger godset i sidleds, för att sedan välta.  
 • Uppbyggd pallning – livsfarligt
  Vi har tidigare visat exempel på hur man inte ska bygga upp underslag under gods ( https://betongtransporter.se/2023/03/20/anvand-inte-traunderslag-som-utjamningsmaterial/ ). Här är ytterligare ett färskt exempel på hur man inte ska / får / bör göra vid lastning. Man har staplat material på varandra för att kunna lasta godset. Man har också valt att blanda stålbalk och trä, något som har en stark tendens att glida vid minsta lilla fukt. Detta lasset skulle aldrig ha lastats på detta vis. man skulle istället vägrat lastning/avfärd i samråd med sin trafikledning.        
 • Egenkontroll – Obligatoriskt varje gång!
  Att koppla en förlastad trailer eller rangera ett upplastat flak, oavsett om det är lastväxlare eller bygel innebär alltid en höjd risk för att ge sig ut på vägarna. Att inte kontrollera ett lass som är lastat utan översyn från dig själv som individ kan leda till mycket allvarliga olyckor, böter eller indraget körkort. När du som chaufför ger dig ut på vägarna, så är det du och ingen annan som bär ansvaret trots att någon annan har lastat lasset. Däremot har du alltid full rättighet till att neka en körning som anses farlig fellastad p.g.a. Säkerhet. Och det är här ”Egenkontroll” kommer in i bilden. Det är viktigt att skilja på att vem som har gjort fel och vem som bär ansvar. Lasset nedan är uppenbart fellastat. Men det tar inte bort det faktum att chauffören bär ansvaret så fort det rangeras på och ger sig ut på vägarna. Därför EGENKONTROLL! Hade detta lasset blivit kontrollerat så hade det förmodligen aldrig lämnat fabriken och vi hade aldrig utsatt medtrafikanter, kollegor och montagearbetare för någon risk.
 • Lastningsbrygga Falkenberg
  HM Precast Abetong har nu riggat upp sin lastsäkringsbrygga, och därför vill vi nu att ni ska börja använda denna vid lastsäkring. Se på nedan karta vart bryggan befinner sig.
  DCIM105MEDIADJI_0079.JPG
 • Avisering
  Aviseringar underlättar för alla och bör alltså därför användas i samtliga led i en transport.Både vid lastning och lossning av gods.
  Det är en ickefråga i om man ska göra det eller inte.
 • RV55 Mellan Strängnäs – Enköping, Avstängd
  RV55 Mellan Strängnäs – Enköping, Avstängd mellan Måndag 3/4 – Torsdag 6/4.
 • Korrekt skyddsutrustning
  Använd alltid följande skyddsutrustning på lagergårdar och lossningsplatser. Även om en arbetsplats har lägre krav än vad som bilden visar, så bör man följa kraven nedan. Saknar ni något av följande, kontakta arbetsledningen.
 • Använd INTE träunderslag som utjämningsmaterial
  Vid dom tillfällen det krävs att använda utjämningsbock så är det just utjämningsbock som skall användas. Det är INTE tillåtet eller säkert att bygga sin egna konstruktion med hjälp av t.ex. Träunderslag. Risken för att ett lass välter eller flyttar sig är överhängande och risken ökar ytterligare vid vinterväder. Tänk på att kontakta trafikledningen vid uppmaning att göra såhär. Lagergårdspersonal är inte alltid utbildade i lastsäkring, därför är dom inte heller medvetna om riskerna som medföljer en sådan lösning.
 • Snöstorm
  Det verkar vara en rejäl snöstorm på väg in över landet. Vi vill därför att ni ska förbereda er på bästa sätt och vara extra mycket på sin vakt! Salt skall finnas på samtliga lagergårdar. Finns inte detta, så meddela trafikledningen, så ska vi se till att det blir åtgärdat. Se också till att vara extra noggranna med egenkontroll av för-lastade lass (Bygel och lastväxlare). Ni som jobbar mest med direktlastning får vara extra uppmärksamma på plats. Snåla inte med lastsäkring! Känner man sig osäker inför detta, så ta kontakt med kollegor och arbetsledning för att söka svar. Sammanfattningsvis, ta er den tiden ni behöver för att leverera godset säkert. Börjar lossningstiden rinna iväg så meddela bara detta till trafikledningen. Kör försiktigt och ta hand om Er!
 • ÅTERIGEN – Egenkontroll
  Den senaste perioden har kantats av alldeles för många tillbud, flera som hade kunnat undvikas genom egenkontroll. Man ska aldrig förlita sig på att ett för-lastat lass är korrekt lastat. Oavsett om det är bygelflak, lastväxlarflak eller trailer. Det skall alltid kontrolleras av dig som chaufför och ingen annan innan rangering eller koppling. Skall man transportera gods en längre sträcka, är det också bra att kontrollera godset någon eller några gånger längst vägen. Se ett exempel på bilden nedan. En vägg står helt fritt på ett för-lastat flak. Väggen står även längst ut och löper en extremt hög risk att välta, både under transport och vid lossning. Detta kan snabbt leda till grova personskador eller i värsta fall dödsfall. Något som hade kunnat enkelt undvikas av en eller flera egenkontroller. Egenkontroll handlar alltså inte om att identifiera vem som har gjort fel eller inte. Det handlar om säkerhet för oss själva och för människorna vi möter i vårt dagliga arbete. Slutsats: Ta ALLTID er tid att kontrollera lassen som ni transporterar. INGA undantag. Kontakta trafikledningen om något liknande skulle uppstå.
 • Lastningsbrygga på Vislanda H-fabrik
  Vislanda H-Fabrik har nu riggat upp sin lastsäkringsbrygga, och därför vill vi nu att ni ska börja använda denna vid lastsäkring av liggande element. Anledningen till att det bara gäller liggande element är att platsen där bryggan står är temporär, och den står för illa till för att nyttja vid surrning av väggar än så länge. Vi uppdaterar när den gäller all form gods.  
 • Påminnelse – Rätt skyddsutrustning
  Vi vill på förkommen anledning påminna samtliga om den obligatoriska skyddutrustningen. Du som chaufför skall alltid ha nedanstående skyddsutrustning.  
 • Vinterväder
  Vintervädret gör sig återigen påmind och det gäller att vara extra mycket på sin vakt! Salt eller motsvarande avisningsmedel skall användas vid samtliga lastningar, direktlastning som för-lastning, för att minimera risken för att gods skall vandra. Se också till att vara extra noggranna med egenkontroll av för-lastade lass (Bygel och lastväxlare). Ni som jobbar mest med direktlastning får vara extra uppmärksamma på plats. Snåla inte med lastsäkring! Känner man sig osäker inför detta, så ta kontakt med kollegor och arbetsledning för att söka svar. Var också noga med att sköta avisering och kommunikation med trafikledning, lass- & lossningsplatser. Sammanfattningsvis, ta er den tiden ni behöver för att leverera godset säkert.   Kör försiktigt och ta hand om Er!
 • Vattentäckta lossningsytor
  Om en lossningsplats är täckt med vatten eller liknande, så ser man inte om underlaget är jämt och säkert för avställning av flak. Därför ska man inte köra in på chans och inte heller lita på om någon påstår att det är jämt underlag. Det som kan hända är t.ex. Att trailer eller flak rör sig vid avställning och eventuellt hakar i och kröker galgen som håller väggarna på plats vilket kan resultera i tillbud (se bilder) Då får man istället fortsätta sitt arbete med att direktlossa istället för att ställa av. Men prata med montage och trafikledning innan! Se också till att hydraularmarna är HELT nerfällda för att eliminera risken!
 • Stulen hjullastare
  Mellan fredag 16:00 och lördag 13:00 har Mantums hjullastare L45 med regummer CWE080 blivit stulen från Mantums kontor i Varberg.  Tips lämnas till Polisen på 11414.  
 • Vinter och halka
  Då står vintern runt hörnet igen och det börjar bli hög tid att förbereda sig på detta och vara extra mycket på sin vakt! Salt eller motsvarande avisningsmedel skall användas vid samtliga lastningar, direktlastning som för-lastning, för att minimera risken för att gods skall vandra. Se också till att vara extra noggranna med egenkontroll av för-lastade lass (Bygel och lastväxlare). Ni som jobbar mest med direktlastning får vara extra uppmärksamma på plats. Snåla inte med lastsäkring! Känner man sig osäker inför detta, så ta kontakt med kollegor och arbetsledning för att söka svar. Sammanfattningsvis, ta er den tiden ni behöver för att leverera godset säkert. Börjar lossningstiden rinna iväg så meddela bara detta till trafikledningen. Kör försiktigt och ta hand om Er!
 • Stå inte för nära hängande element!
  Tänk på att inte stå onödigt nära hängande element! Att man aldrig ska gå/stå under hängande element är inget nytt, men det är också värt att påminna om att man inte bör stå onödigt nära hängande element, bara för att man kan. Se nedan ett dagsfärskt exempel på när ett håldäck gick sönder vid lastning. Även om håldäcket satt i både kätting och saxar så löper man hög risk att bli träffad och skadad vid eventuella olyckor.
 • EGENKONTROLL: Kontrollera ALLTID lasset innan avfärd
  Vid färdiglastade flak (Bygel, lastväxlare och för-lastad trailer) så kontrollera alltid lastningen av godsen innan avfärd. Det är ditt ansvar som chaufför att kontrollera att godset är korrekt lastat INNAN man ger sig ut på vägarna.   Bilderna nedan är ett färskt exempel på vad som kan hända under transport om man inte identifierar ett fellastat lass.   Man ser ganska tydligt att väggen som har gått igenom flaket är helt fellastad. Ströpunkten har hamnat precis mellan tvärbalkarna på flaket. Det är givetvis ett misstag av dom som lastar flaket, men oaktat det så ska det aldrig ut på vägen. Där kommer ditt ansvar som chaufför in i bilden. Kontakta alltid trafikledningen vid tillfällen som detta! Ge er aldrig ut på vägarna på chans!
 • Trappor – Lastningsrutin

  Lastsäkring av runda trappor

  Runda trappor skall säkras med överfallssäkring i form av länk eller band samt ALLTID genom korsdragning. Helst med kätting och mellanlägg mot produkten för att undvika skada men spännband är också tillåtet.

  Spännband kan dock skadas under transport, därav är kantskydd jätteviktigt även där.
  Kantskydd skall alltid användas för att skydda godset och lastsäkringen!

  Trappan placeras på klossarna.

  Överfallssäkringen inklusive mellanlägg sätts på plats.

  Främre korsdragning genom lyftet är på plats.

  Trappan SKALL ALLTID korsdrags åt vänster och höger för att eliminera att trappan hamnar i rörelse.

  I bakändan är det viktig att börja dra åt det håll där trappan vilar på lastbäraren.Annars finns risken att man lyfter trappan från klossarna i centrum.

  Sista bandet är på plats, använd kantskydd även här om det behövs

 • Läs igenom! – Rutin för flytt av grind/galge
 • Vandrande vägg p.g.a. bristfällig lastsäkring
  En vänlig påminnelse om att klämmorna i grindarna INTE är tillräckliga för att hålla fast väggarna i bakåtgående rörelse. Därför är det kritiskt att använda förstängning bakåt i form av grimma eller annan fullgod lösning. Här är ett dagsfärskt exempel där man har struntat i detta och väggen stod med knappa 1,5 cm tillgodo, även kallat änglavakt.
 • Använd rörisolering vid utstickande armering
  Vid lastning av element som har utstickande armering, skall rörisolering användas för att markera ut det. Dessa skall fästas med buntband och (om möjligt sprayas orangea) Utrustningen skall finnas tillgänglig på de fabriker som producerar dessa element. Finns det inte material till detta, så skall trafikledningen kontaktas INNAN avfärd. Det gäller dom alla främsta och bakersta armeringsjärnen.
 • Använd ALLTID hakremmen på hjälmen!

  Vi påminner återigen om att det är KRAV på att använda hakremmen som tillhör skyddshjälmen. Det är för egen säkerhet, oavsett vad man tycker om det, så är det fortfarande ett krav.

   

 • Använd kantskydd och spänn utefter godsets egenskaper!
    Återigen så behövs det en påminnelse om att använda hörnskydd vid transport av betongelement. Och var också nogranna med vart ni placerar kättingarna. Spänn aldrig över svaga punkter på godset! Vissa lass är enklare att säkra än andra, så använd sunt förnuft och lägg tid på att spänna lassen säkert! I bilden nedan kan man snabbt se att plattan har gått av p.g.a. Ej genomtänkt placering av kättingen. Och även hörnskydd krävs, då kättingen har ätit genom godset och på så vis skapat livsfara!