• Vattentäckta lossningsytor
  Om en lossningsplats är täckt med vatten eller liknande, så ser man inte om underlaget är jämt och säkert för avställning av flak. Därför ska man inte köra in på chans och inte heller lita på om någon påstår att det är jämt underlag. Det som kan hända är t.ex. Att trailer eller flak rör sig vid avställning och eventuellt hakar i och kröker galgen som håller väggarna på plats vilket kan resultera i tillbud (se bilder) Då får man istället fortsätta sitt arbete med att direktlossa istället för att ställa av. Men prata med montage och trafikledning innan! Se också till att hydraularmarna är HELT nerfällda för att eliminera risken!
 • Stulen hjullastare
  Mellan fredag 16:00 och lördag 13:00 har Mantums hjullastare L45 med regummer CWE080 blivit stulen från Mantums kontor i Varberg.  Tips lämnas till Polisen på 11414.  
 • Vinter och halka
  Då står vintern runt hörnet igen och det börjar bli hög tid att förbereda sig på detta och vara extra mycket på sin vakt! Salt eller motsvarande avisningsmedel skall användas vid samtliga lastningar, direktlastning som för-lastning, för att minimera risken för att gods skall vandra. Se också till att vara extra noggranna med egenkontroll av för-lastade lass (Bygel och lastväxlare). Ni som jobbar mest med direktlastning får vara extra uppmärksamma på plats. Snåla inte med lastsäkring! Känner man sig osäker inför detta, så ta kontakt med kollegor och arbetsledning för att söka svar. Sammanfattningsvis, ta er den tiden ni behöver för att leverera godset säkert. Börjar lossningstiden rinna iväg så meddela bara detta till trafikledningen. Kör försiktigt och ta hand om Er!
 • Stå inte för nära hängande element!
  Tänk på att inte stå onödigt nära hängande element! Att man aldrig ska gå/stå under hängande element är inget nytt, men det är också värt att påminna om att man inte bör stå onödigt nära hängande element, bara för att man kan. Se nedan ett dagsfärskt exempel på när ett håldäck gick sönder vid lastning. Även om håldäcket satt i både kätting och saxar så löper man hög risk att bli träffad och skadad vid eventuella olyckor.
 • EGENKONTROLL: Kontrollera ALLTID lasset innan avfärd
  Vid färdiglastade flak (Bygel, lastväxlare och för-lastad trailer) så kontrollera alltid lastningen av godsen innan avfärd. Det är ditt ansvar som chaufför att kontrollera att godset är korrekt lastat INNAN man ger sig ut på vägarna.   Bilderna nedan är ett färskt exempel på vad som kan hända under transport om man inte identifierar ett fellastat lass.   Man ser ganska tydligt att väggen som har gått igenom flaket är helt fellastad. Ströpunkten har hamnat precis mellan tvärbalkarna på flaket. Det är givetvis ett misstag av dom som lastar flaket, men oaktat det så ska det aldrig ut på vägen. Där kommer ditt ansvar som chaufför in i bilden. Kontakta alltid trafikledningen vid tillfällen som detta! Ge er aldrig ut på vägarna på chans!
 • Trappor – Lastningsrutin

  Lastsäkring av runda trappor

  Runda trappor skall säkras med överfallssäkring i form av länk eller band samt ALLTID genom korsdragning. Helst med kätting och mellanlägg mot produkten för att undvika skada men spännband är också tillåtet.

  Spännband kan dock skadas under transport, därav är kantskydd jätteviktigt även där.
  Kantskydd skall alltid användas för att skydda godset och lastsäkringen!

  Trappan placeras på klossarna.

  Överfallssäkringen inklusive mellanlägg sätts på plats.

  Främre korsdragning genom lyftet är på plats.

  Trappan SKALL ALLTID korsdrags åt vänster och höger för att eliminera att trappan hamnar i rörelse.

  I bakändan är det viktig att börja dra åt det håll där trappan vilar på lastbäraren.Annars finns risken att man lyfter trappan från klossarna i centrum.

  Sista bandet är på plats, använd kantskydd även här om det behövs

 • Läs igenom! – Rutin för flytt av grind/galge
 • Vandrande vägg p.g.a. bristfällig lastsäkring
  En vänlig påminnelse om att klämmorna i grindarna INTE är tillräckliga för att hålla fast väggarna i bakåtgående rörelse. Därför är det kritiskt att använda förstängning bakåt i form av grimma eller annan fullgod lösning. Här är ett dagsfärskt exempel där man har struntat i detta och väggen stod med knappa 1,5 cm tillgodo, även kallat änglavakt.
 • Använd rörisolering vid utstickande armering
  Vid lastning av element som har utstickande armering, skall rörisolering användas för att markera ut det. Dessa skall fästas med buntband och (om möjligt sprayas orangea) Utrustningen skall finnas tillgänglig på de fabriker som producerar dessa element. Finns det inte material till detta, så skall trafikledningen kontaktas INNAN avfärd. Det gäller dom alla främsta och bakersta armeringsjärnen.
 • Använd ALLTID hakremmen på hjälmen!

  Vi påminner återigen om att det är KRAV på att använda hakremmen som tillhör skyddshjälmen. Det är för egen säkerhet, oavsett vad man tycker om det, så är det fortfarande ett krav.

   

 • Använd kantskydd och spänn utefter godsets egenskaper!
    Återigen så behövs det en påminnelse om att använda hörnskydd vid transport av betongelement. Och var också nogranna med vart ni placerar kättingarna. Spänn aldrig över svaga punkter på godset! Vissa lass är enklare att säkra än andra, så använd sunt förnuft och lägg tid på att spänna lassen säkert! I bilden nedan kan man snabbt se att plattan har gått av p.g.a. Ej genomtänkt placering av kättingen. Och även hörnskydd krävs, då kättingen har ätit genom godset och på så vis skapat livsfara!
 • EGENKONTROLL: Hydraularmarna skall ALLTID vara HELT nerfällda vid avställning

  Det är kritiskt att hydraularmarna är HELT nerfällda vid avställning av bygellass.

  Detta är p.g.a. Att trots fritt utrymme mellan hydraularm och grinden (Se övre bild), så kan trailer och/eller flak vingla till vid avställning. Oftast vid sämre underlag, men även annars också. Så se ALLTID till att armarna är helt nedfällda vid avställning (Undre bild)

   

 • EGENKONTROLL: Dubbelkolla ALLTID att hydraularmarna är släppta innan man ställer av bygelflak

  Dubbelkolla ALLTID att hydraularmarna är släppta innan man ställer av bygelflak.

  Annars kommer man dra med med sig grinden, som i sin tur håller väggarna på plats med vinklarna. Det innebär livsfara!

   

  Var ALLTID uppmärksamma!

   

   

 • EGENKONTROLL: Kontrollera alltid vinklarna i grinden innan avfärd
  O.B.S Viktigt att se till så att samtliga vinklar är rejält dragna innan avfärd.